PBH is dé vereniging voor Heino. We zijn een organisatie van vrijwilligers met rond de 650 leden. We behartigen de belangen van Heino en ondersteunen initiatieven, willen de voorzieningen in Heino op peil houden en verdiepen ons in de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen. Verder brengen we knelpunten in de infrastructuur of onveilige verkeerssituaties onder de aandacht en dragen er oplossingen voor aan.

Het bestuur van PBH bestaat uit Cor van Gasteren (voorzitter, op de foto rechtsboven), Lisette Fuhler (secretaris, rechtsonder), Jos Wigger (linksonder), Ria Hagenvoort (linksboven) en Jan Meijer.

Overleg met B&W
Onlangs was het jaarlijks overleg met B&W van de gemeente Raalte. Een van de onderwerpen waren de nieuwbouwplannen van het Wooldhuis. PBH heeft bijvoorbeeld geadviseerd een aantrekkelijke loop-, rollator- en rolstoelroute via de Hof van Rakhorst naar de kern van het dorp te maken en te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid.

Een ander met B&W besproken onderwerp is de stand van zaken rond de woningbouwlocatie aan de Molenweg. De gemeente verwacht in de tweede helft van 2020 de grond bouwrijp te maken en kavels te kunnen uitgeven.

Ook heeft PBH in dat overleg aan de orde gesteld dat vooral over de Zwolseweg en de Van der Capellenweg veel zwaar verkeer gaat. Dat wordt nog erger als het industrieterrein wordt uitgebreid. De gemeente realiseert zich dat en neemt bij de planning de mogelijkheid van een parallelverbinding of andere oplossing mee.

De gemeente heeft ons bijgepraat over de plannen t.a.v. de energietransitie. In eerste instantie gaat het om het winnen van veel meer duurzame elektrische energie, voornamelijk met zonnepanelen en zonodig een enkele windmolen.

Meer informatie
Wij zullen u in het vervolg regelmatig informeren via de Heino Koerier. Wilt u meer weten over Plaatselijk Belang Heino? Neem een kijkje op de website (www.pbheino.nl) of volg ons op Facebook.

Door Redactie