Regelmatig hoor je dat het centrum van Heino gedateerd is met te veel steen en weinig groen. Ook de politieke partijen hebben het centrum van Heino op hun agenda gezet. Op 23 mei houdt PB Heino vanaf 20.45 uur een themabijeenkomst. Dan kunnen Heinoërs zeggen hoe zij het centrum willen vernieuwen.

Een groen en levendig dorpscentrum

In 2019 heeft de gemeenteraad het plan Centrumontwikkeling Heino vastgesteld. Vraag hoe voorkomen we leegloop van het centrum. Het plan is opgesteld door lokale organisaties samen met de gemeente. Kernpunten zijn:

  • Heino is en blijft een winkeldorp
  • We willen gastvrij zijn met een plek om elkaar te ontmoeten in een groene setting
  • Aantrekkelijker voor toeristen; laat de mooie kanten van het dorp zien
  • Goed bereikbaar voor elke gebruiker
  • Uitnodigend om langer te verblijven
  • Een centrum met activiteiten en evenementen

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan het centrum; er is een vernieuwd plein rondom de Leugenpomp met uitgebreide zitgelegenheid en er komt dit jaar een verbeterde entree naar Hof van Rakhorst.

Heinoërs aan het woord

Maar wat is er nog meer nodig? Hebben we behoefte aan meer groen en minder auto’s, meer zit- en doeplekken, lang parkeren net buiten het centrum, lege panden gebruiken voor de woningnood of meer plekken voor het parkeren van fietsen? Als Plaatselijk Belang Heino willen we weten wat Heinoërs zelf vinden en welke ideeën er zijn!

Wanneer: 23 mei in Dorpshuus

Op 2 mei houdt PB Heino haar ledenvergadering met vanaf 20.45 uur themabijeenkomst.

Na een korte inleiding volgen er ronde-tafel-gesprekken in kleinere groepjes. Hierbij gaat het om ideeën, vragen, luisteren en aangeven wat je belangrijk vindt. Het mooiste zijn concrete ideeën waar je enthousiast van wordt..

Hoe verder

PB Heino zorgt voor een openbaar verslag die de deelnemers uiteraard ontvangen en doorzending naar de gemeenteraad. Het gaat niet alleen om woningbouw, uitbreiding bedrijventerrein, klimaat, energietransitie,  maar ook een “groen en levendig dorpscentrum:”. Daarom de oproep aan de gemeente  ‘Kom in actie!’ want Heino verdient een centrum gericht op de toekomst.

Door Redactie