De provincies stellen leverancier Surtronic Group B.V. aansprakelijk

De plaatsing van de nieuwe digitale informatieborden in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel laat langer op zich wachten. Ondanks de inspanningen van beide partijen om er met elkaar uit te komen, hebben de provincies niet meer het vertrouwen dat Surtronic het project kan afmaken. Dit betekent dat het project voor nu stilligt.

De provincies stellen Surtronic aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade en openstaande boetes door het niet nakomen van het contract. De provincies betreuren het dat reizigers bij bushaltes mogelijk hinder ondervinden doordat er geen actuele reisinformatie beschikbaar is. De dienstregeling vinden reizigers op de papieren haltevertrekstaten bij bushaltes.

Ook kunnen reizigers online hun reis plannen op RRReis.nl of 9292.nl. De provincies werken aan een oplossing om ervoor te zorgen dat de digitale informatieborden reisinformatie blijven tonen.

Het project

Sinds begin 2021 werken de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel gezamenlijk aan de vervanging van de digitale informatieborden bij bushaltes. De borden zijn namelijk verouderd. Voor de vervanging sloten de provincies, na het doorlopen van een Europese aanbesteding, een contract met leverancier Surtronic Group B.V. Oorspronkelijk zou Surtronic de nieuwe digitale informatieborden op 1 mei 2022 geplaatst hebben.

In 2022 kreeg Surtronic om verschillende redenen (o.a. Covid-pandemie en vertraagde levering van materialen) van de provincies meer tijd. Met Surtronic is daarom afgesproken dat het project uiterlijk op 23 december 2022 klaar had moeten zijn.

Surtronic heeft de mijlpalen binnen het contract niet gehaald. Het gevolg is dat Surtronic in verzuim is en dat Surtronic contractuele boetes verschuldigd is. Ondanks de inspanningen van beide partijen met het doel om er met elkaar uit te komen, hebben de provincies niet meer het vertrouwen dat Surtronic het project kan afmaken.

Onderhandelingen vastgelopen

Op 13 juli 2023 informeerden de provincies Surtronic dat zij het contract gaan beëindigen. Vervolgens zijn de provincies en Surtronic hierover diverse keren met elkaar in gesprek gegaan. Helaas is het niet gelukt om tot afspraken met Surtronic te komen om het contract met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Op 14 december 2023 liep het contact met Surtronic af. Ondanks het feit dat het contract af is gelopen, hebben de provincies de onderhandelingen met Surtronic voortgezet. Deze onderhandelingen zijn vastgelopen. Het is niet gelukt om samen afspraken te maken over de manier waarop partijen uit elkaar gaan. Dit betekent dat het project voor nu stilligt. De provincies stellen Surtronic aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade en openstaande boetes.

Hoe nu verder?

De provincies werken momenteel aan een tijdelijke oplossing om te zorgen dat de digitale informatieborden reisinformatie blijven tonen. Daarnaast onderzoeken de provincies hoe ze met dit project verder gaan. Voor de provincies blijft voorop staan dat er kwalitatief goede nieuwe digitale informatieborden op straat worden geplaatst, dat reizigers hiervan gebruik kunnen maken en omwonenden van de werkzaamheden geen hinder ondervinden.

Door Redactie