BATHMEN – Wat is passende zorg en welke passende zorg is nodig in Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst? Salland Zorgverzekeraar nodigt verzekerden uit voor de jaarlijkse Inspraakavond op maandagavond 18 september bij Boode in Bathmen. Centraal staat ‘Passende gezondheidszorg voor jong en oud’.

Het programma biedt verrassende inzichten over passende zorg en alle gelegenheid om mee te praten over welke passende zorg van belang is voor verzekerden. Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 15 september 12:00 uur.

Mariska Koster, voormalig longarts, ervaringsdeskundige en blogger trapt af met een inspirerende presentatie vol verrassende inzichten over passende zorg, en zij deelt haar persoonlijke ervaringen. De deelnemers gaan daarna met elkaar in gesprek aan de hand van enkele stellingen. Na een terugblik op de avond is er gelegenheid na te praten tijdens de borrel.

Passende zorg

Passende zorg is een manier van samenwerken die ervoor zorgt dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg die werkt, waar mogelijk dicht bij de patiënt en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Het gaat om een ommezwaai in ons denken over zorg. Passende zorg gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid.

Verzekerden staan centraal bij zorginkoop

De mening van verzekerden over gezondheidszorg in de regio is van groot belang voor Salland Zorgverzekeraar om passende zorg voor komend jaar in te kopen en om ervoor te zorgen dat geleverde zorg voldoet aan de verwachtingen van verzekerden. Elk jaar opnieuw levert de inspraakavond waardevolle inzichten op over de zorgbehoefte in de regio. En het helpt onder meer bij het vormen en verbeteren van initiatieven voor preventieve zorg en bevorderen van gezondheid.

Salland Zorgverzekeraar werkt samen met onder meer Deventer Ziekenhuis, Dimence, Carinova, Huisartsen Coöperatie Deventer en omstreken, Salland United, gemeenten en vele andere zorg- en welzijnsorganisaties aan een passende gezondheidszorg in de regio.

Elk jaar maakt Salland Zorgverzekeraar voor haar verzekerden afspraken met ziekenhuizen, artsen, apotheken en andere zorgverleners over de prijs en kwaliteit van zorg voor het daaropvolgende jaar. Doel is verzekerden goede toegang tot zorg en financiële bescherming te bieden wanneer zij zorg nodig hebben. De zorgverzekeraar biedt verschillende soorten zorgpolissen aan, elk met een eigen dekking en vergoedingen. Verzekerden kiezen de polis die het beste bij hun behoeften past. De zorgverzekeraar betaalt zorgkosten conform de polisvoorwaarden en bewaakt de kwaliteit van de geleverde zorg voor haar verzekerden.

Wanneer en waar

Maandag 18 september om 19:00 – 21:30 uur bij Boode, Brink 10, Bathmen. Ontvangst met koffie/thee/fris om 19:00 uur. Aanvang programma om 19:15 uur.

Voor wie

Verzekerden minimaal 18 jaar. Mocht u graag een of twee personen willen meenemen dan zijn zij via uw aanmelding van harte welkom, ook wanneer zij niet bij Salland Zorgverzekeraar verzekerd zijn.

Meer informatie en aanmelden

Meld u uiterlijk 15 september voor 12:00 uur aan via www.salland.nl/inspraakavond.

Door Redactie