Op 18 januari nam gedeputeerde staten een voorbereidingsbesluit voor windenergie, maar toen lagen er al vier formele verzoeken op de plank om planologisch mee te werken aan het realiseren van een windpark.

De provincie is wettelijk verplicht om deze verzoeken in behandeling te nemen. Voor het initiatief Windpark Langeveen draagt de provincie deze bevoegdheid over aan de gemeente Tubbergen.

Het plan

Het initiatief Windpark Langeveen betreft het plan voor 2 windturbines nabij Langeveen in de gemeente Tubbergen. De provincie is het bevoegd gezag voor dit windinitiatief, maar kan deze bevoegdheid overdragen aan een gemeente, als hier aanmerkelijke voordelen aan verbonden zijn.

Overdracht bevoegdheid

De gemeente Tubbergen zou graag zien dat zij dit concrete project zelf als bevoegd gezag zou kunnen beoordelen en begeleiden. Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief met dat verzoek aan de provincie gestuurd. Omdat de gemeente Tubbergen windbeleid en zoekgebieden vastgesteld heeft, wil overgaan tot realisatie van windenergie in de gemeente, dichter bij de inwoners staat en het participatieproces daardoor naar verwachting beter kan begeleiden dan de provincie, gaat de provincie de bevoegdheid inderdaad aan de gemeente Tubbergen overdragen.

Vertrouwen

Gedeputeerde Tijs de Bree heeft vertrouwen in het vervolg: “De gemeente Tubbergen heeft zelf om deze stap gevraagd en als provincie werken we graag mee. Door deze bevoegdheid lokaal te beleggen, kunnen participatie en lokaal beleid optimaal invulling krijgen.”

Bron: Provincie Overijssel 

Door Redactie