De provincie Overijssel heeft met de in gebruik name van een HT (hoge temperatuur) warmtepomp een eerste stap gezet naar een gasloos provinciehuis. Daarmee realiseert de provincie naar verwachting een jaarlijkse besparing op haar gasverbruik van circa 20 procent.

Vanuit het programma ‘Start Up in Residence Energie Innovatie’ is er een uitvraag gedaan aan de markt. Dit betrof een 8-weken programma waarin de geselecteerde ondernemers (16 van de 53 inschrijvingen) in dialoog met provincie, woningcorporaties en gemeenten hun businesscase en innovatieve oplossing verder uitwerkten.

Dutek uit Staphorst heeft een oplossing aangeboden voor het vraagstuk: ‘Duurzame oplossingen voor relatief hoge temperatuur verwarming’. De inschrijving van Dutek bestond uit een hHoge temperatuur warmtepomp op basis van een natuurlijk koudemiddel en een hoog rendement.

Afgelopen week is de eerste HT warmtepomp (hoge temperatuur) van Dutek in gebruik genomen in het provinciehuis onder toeziend oog van gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher, portefeuillehouder Facilitair. Deze warmtepomp wordt ingezet voor de bereiding van warm tapwater in het provinciehuis.

Bron: Provincie Overijssel

Door Redactie