Mentaal welbevinden, vergrijzing, arbeidsmarkttekorten, leefstijl en gezondheidsverschillen, deze thema’s stonden centraal tijdens de aftrap van het Regioplan Gezondheid en Zorg Midden-IJssel op 12 september. En met succes: meer dan 90 vertegenwoordigers van bijna 80 zorg- en welzijnsorganisaties, Salland United, gemeenten en Salland Zorgverzekeraar wisselden vernieuwende oplossingen, slimme samenwerkingen en kennis uit.

Zaak is nu dit verder vorm te geven in het regioplan. Denk mee tijdens een van de thematische werksessies 9 en 10 oktober en meld je uiterlijk 6 oktober 2023 aan.

Het regioplan

Het regioplan is een overzicht van wat organisaties in Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst gezamenlijk gaan realiseren om de grootste regionale uitdagingen in de gezondheid en zorg in de regio beet te pakken. Doel is goede passende zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen in Midden-IJssel.

Het eerder dit jaar gepubliceerde regiobeeld schetst de feitelijke situatie van de regio: de zorgbehoefte van de bevolking en de capaciteit en prestaties van zorg, welzijn en ondersteuning. Met de input die opgehaald is tijdens de eerdere kick-off en zal worden opgehaald tijdens de werksessies in oktober is dit de basis voor de vorming van het regioplan.

Het regioplan schetst vervolgens de grootste knelpunten. In het plan wordt opgenomen welke partijen met welke opgave(n) aan de slag gaan en op welke schaal. En hoe de regio op (meetbare) resultaten stuurt en de voortgang inzichtelijk maakt.

In december volgt de publicatie van het regioplan. Het ministerie van VWS stelt hiervoor financiering via zorgakkoorden IZA en GALA beschikbaar. Salland Zorgverzekeraar, gemeenten, Salland United en zorg- en welszijnsorganisaties hebben de handen ineengeslagen om de zorgtransformatie in de regio te versnellen.

Resultaten regiobeeld

Ongeveer de helft van de jongvolwassenen ervaart mentale klachten. De regio vergrijst sneller dan het landelijk gemiddelde. Het aantal inwoners met overmatig alcoholgebruik en overgewicht ligt hoger en stijgt sneller dan in veel andere regio’s in Nederland.

En ook in Midden-IJssel neemt het tekort aan zorgpersoneel toe. Het regiobeeld maakt duidelijk dat de grote uitdagingen vragen om een gezamenlijke nieuwe aanpak om goede passende zorg en ondersteuning voor iedereen die het nodig heeft, toegankelijk te houden. Lees het volledige regiobeeld.

Denk mee

Ben jij werkzaam in zorg of welzijn of andere gerelateerde organisatie, zoals woningbouw of maak je bijvoorbeeld deel uit van een cliëntenraad in Deventer, Olst-Wijhe, Voorst en/of Raalte. Woon je in een van deze gemeenten en wil je meedenken met één van de thema’s van het regioplan? Meld je dan uiterlijk 6 oktober aan voor een van de thematische werksessies op 9 en 10 oktober.

Door Redactie