De gemeente Raalte is van plan CBS De Linde in Laag Zuthem te renoveren. Het gaat hierbij voornamelijk om verbetering van de installaties en verduurzaming van het schoolgebouw. Daarmee is de school weer klaar voor de komende twintig jaar. 

De gemeente Raalte en Scholengroep & Kindcentrum IJsselrijk hebben het plan gemaakt met betrokkenheid van lokale stakeholders, zoals Plaatselijk Belang, de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht van IJsselrijk. Het college van B&W legt het plan nu voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Breun Breunissen is enthousiast over het plan “CBS de Linde is een belangrijke plek in Laag Zuthem, waar de basis wordt gelegd voor de toekomst van de kinderen in het dorp. Het is fijn dat deze plek straks weer klaar is voor de komende twintig jaar.”

Gerrit de Graaf, bestuurder IJsselrijk: “We zijn erg blij met het plan! Het hele team heeft samen met Steenbergen Bouwregisseurs intensief nagedacht over hoe we goed christelijk onderwijs vorm geven tijdens en na de renovatie. We zijn dankbaar dat de gemeente Raalte kiest voor investeren in kleine kernen, waarbinnen De Linde al meer dan 100 jaar een belangrijke plek inneemt.”

Vervolg 

De gemeenteraad bespreekt het plan op 27 juni in een rond-de-tafelgesprek. Wil je meepraten? Dat kan! Meld je via griffie@raalte.nl aan. De besluitvorming volgt daarna in de raadsvergadering van 18 juli. Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal in het gemeentehuis en zijn live te volgen via www.raalte.nl/live.

De gemeente streeft ernaar dat de renovatie medio 2025 is afgerond.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie