Voorkomen is beter dan genezen, ook bij mondzorg!

Na 44 jaar werkzaam geweest te zijn als tandarts en implantoloog ruilt Bob Nellensteijn het werkzame tandartsleven in voor zijn pensioen. Hij kijkt terug op een mooie tijd en geeft nu graag het stokje over aan Faro Sana. Deze kundige en ervaren tandarts heeft een moderne visie op tandheelkunde. Hoe hij dat samen met zijn team èn de patiënt vormgeeft? Daarover ‘voelden we hem aan de tand’ in zijn eigen praktijk aan de Spitsstraat in Raalte.

Preventieve behandeling voor een stabiele mondgezondheid
Faro steekt vrij snel van wal over het belang van een gezonde mond. “Recente studies hebben aangetoond dat er een duidelijke relatie is tussen de algehele gezondheid en een gezonde mond, en andersom. De mond is de ‘entree tot je lichaam. Reden te meer om er goed voor te zorgen.

In plaats van het ‘blussen van brandjes’ werkt Faro voornamelijk preventief. “In het verleden hebben we gezien dat patiënten snel in een cyclus terecht komen op het moment dat we bijvoorbeeld gaatjes gaan vullen of andere klachten verhelpen. Dezelfde klachten zien we later steeds weer terug komen. Dat proberen we door middel van een persoonlijk zorgplan te voorkomen.”

Deze nieuwe manier van werken kunnen we gerust een nieuwe vorm van tandheelkunde noemen. “We bieden daarbij continue professionele ondersteuning en voorlichting. De kracht van deze methode zit hem vooral in het ‘breed kijken’.” Cijfers laten zien dat deze benadering de mondgezondheid veel beter stabiel kan houden.

Één team, samen met de patiënt
Nieuwe patiënten krijgen allereerst een uitvoerige intake. Daar bespreken we niet alleen de situatie in de mond, maar ook de leefstijl, eventuele ziektes en gebruik van medicijnen. “Al deze verschillende dingen hebben invloed op je mondgezondheid. Soms is het ook nodig om, waar mogelijk, deze dingen aan te passen. “Het kan al helpen om bijvoorbeeld minder koffie te drinken. Een hoog cafeïnegehalte kan zorgen voor veel gebitsactiviteit in de nacht en levert schade op aan het gebit.”

Aan de hand van deze informatie en de wensen van de patiënt stellen we het persoonlijk zorgplan samen. “Daarin stellen we altijd een duidelijk doel, bijvoorbeeld ’10 jaar klachtenvrij’.” Daarbij staat zelfzorg op één. “Het is van groot belang dat de patiënt de verzorging van zijn/haar mond serieus neemt. Wij ondersteunen daarbij met onze informatie en kunde.”

Dat doet Faro niet alleen. Samen met een team van mondhygiënistes, (preventie)assistentes en waar nodig een tandtechnicus en implantoloog zorgen ze voor de meest optimale zorg. Ook assistente Miriam Kamphuis maakt deel uit van het team.

Overigens betekent dat niet dat Faro alle patiënten even vaak ziet. De term ‘halfjaarlijkse controle’ vindt hij niet meer van deze tijd: “Voor sommige patiënten is het nodig om frequenter een afspraak te maken om eventuele klachten voor te blijven, terwijl we andere patiënten maar eens per jaar in onze praktijk zien. Daarom spreken we liever van een ‘periodiek mondonderzoek’ dat geheel afgestemd is op het persoonlijk zorgplan.

Jong geleerd …
“Ach, het is maar het melkgebit, straks komen er toch andere tanden!” Het is een veelgehoorde reactie op gaatjes bij jonge kinderen. Een feit is dat klachten die ontstaan zijn in het melkgebit, vaak terug komen in het volwassen gebit. “Daarom is het van groot belang dat ouders een juiste manier van poetsen van jongs af aan bij brengen. Ook ‘napoetsen’ maakt daarbij een groot verschil.” Ook hierbij geldt wederom: ’voorkomen is beter dan genezen.’

Wil je ook een stabiele mondgezondheid? Faro Sana en zijn team staan voor je klaar om samen met jou aan de slag te gaan.

De praktijk van Salland Dental is te vinden aan de Spitsstraat 27 in Raalte.

Voor meer informatie over het team en de werkwijze van Faro Sana kun je terecht op www.salland.dental

Door Redactie