De wachtlijsten in de zorg in Nederland zijn soms erg lang. Salland Zorgverzekeraar en Deventer Ziekenhuis bundelen de krachten voor kortere wachtlijsten in de zorg. Beide partijen hebben een overeenkomst gesloten voor het jaar 2024, waarin een aantal afspraken zijn gemaakt om patiënten in de regio sneller te kunnen voorzien van de juiste zorg op het juiste moment.

“Wanneer je geopereerd moet worden of een andere behandeling moet ondergaan, dan wil je dat dat zo snel als nodig kan. Dus investeren we in slimme korte en lange termijn oplossingen voor een goede doorstroming en toegang tot de ziekenhuiszorg”, benadrukt Paul Offringa, directeur Zorg Salland Zorgverzekeraar. “Steeds meer zorgpartners werken intensief samen en dat verbetert de zorgcommunicatie en maakt dat er efficiënter wordt gewerkt.”

“Vanuit het ziekenhuis willen we kortere wachtlijsten mogelijk maken. Zo zijn we meer medisch specialisten in gaan zetten”, schetst Eric Kroon, lid Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis.

“Maar als de zorgvraag blijft groeien, worden de wachtlijsten niet korter. In de onderlinge afspraken met Salland Zorgverzekeraar zetten we in op meer meedenkconsulten met de huisarts en zorg op afstand. Dit maakt dat patiënten sneller kunnen worden geholpen, meer gemak ervaren en niet voor iedere afspraak naar het ziekenhuis hoeven te reizen.”

Meedenkconsult voor de huisarts

Bij een meedenkconsult, ook wel meekijk- of adviesconsult genoemd, vraagt een huisarts advies aan een medisch specialist zonder dat de patiënt een afspraak heeft in het ziekenhuis. Overleg vindt plaats tussen huisarts en medisch specialist via telefoon, e-consult of digitaal beveiligd platform om complexe medische zaken, symptomen, behandelingen en vervolgstappen te bespreken.

Telebegeleiding

Via video-oproepen en telefoon is er contact met patiënten thuis voor medisch advies, bespreken van de behandeling, beheer van de medicatie, monitoring van vitale parameters en welzijnscontroles. Dit is waardevol voor patiënten die na ontslag uit het ziekenhuis zorg nodig hebben, maar waarbij fysiek reizen naar het ziekenhuis niet mogelijk of een te zware belasting is.

Telebegeleiding geldt ook voor patiënten waarbij ziekenhuisbezoek niet altijd nodig is, denk aan teledermatologie voor controles op huidproblemen en behandeling van huidproblemen. Telebegeleiding maakt het voor specialisten, huisartsen en wijkverpleegkundigen mogelijk om op afstand de gezondheid van de patiënt te volgen, complicaties te identificeren en zorg aan te passen. Het comfort voor de patiënt vanuit eigen huis draagt bij aan een sneller herstel.

Meer informatie

Foto: Eric Kroon, lid Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis | Bron: Deventer Ziekenhuis

Door Redactie