“Je leven krijgt pas echt vorm zodra je een eigen plek gevonden hebt. Dat mensen soms jaren moeten wachten op een woning vind ik een kwalijke zaak. Desondanks moeten mensen nu vaak lang wachten voor ze een woning bij ons kunnen huren”, aldus Marijke Kool, directeur-bestuurder van SallandWonen. Er is op dit moment een groot gebrek aan plekken om woningen te bouwen. Om de woningnood toch tegen te gaan, zoekt de woningstichting naar nieuwe wegen om gebouwen tot woonplekken te transformeren. Door te kijken naar het eigen bezit, door panden aan te kopen en mogelijkheden tot huur te onderzoeken. “Er zijn veel gebouwen die vanwege diverse maatschappelijke ontwikkelingen geschikt zijn voor een herbestemming”, aldus Kool. SallandWonen geeft binnen de gemeente Raalte momenteel bij vier projecten vorm aan de transformatie tot woonruimte: het Kulturhus, kantoorlocatie Arkelstein, het voormalige kantoorpand van ZGR aan de Kerkstraat en nieuwbouwproject De Ware.

De situatie op de markt voor sociale huurwoningen is urgent, zowel lokaal als landelijk. “Veel mensen zijn op zoek naar passende woonruimte”, aldus Kool. “Maar dat gaat niet altijd even vlot. Veel projecten liggen stil, onder meer als gevolg van de stikstofcrisis, maar ook omdat er vaak bezwaar tegen plannen wordt ingediend. De afhandeling van die bezwaren bij de rechter kost veel tijd; het kan soms jaren duren.” En dus onderneemt SallandWonen zelf initiatieven om een significant aantal woningen aan het areaal toe te voegen. In de eerste plaats door herbestemming van bestaande panden, deels in eigen bezit. “We zijn een klein land, dus we kunnen niet onbeperkt woonruimte claimen in de weilanden”, zegt de directeur-bestuurder. “Verschillende ontwikkelingen leiden ertoe dat gebouwen hun oorspronkelijke functie verliezen en in aanmerking komen voor een woonbestemming.”

In het verleden werden de voormalige bibliotheek en een schoolgebouw aan de Westdorplaan in Raalte omgevormd tot een nieuwe woonplek, ‘Burgemeesterkwartier’, dicht bij maatschappelijke voorzieningen. Een projectontwikkelaar vormde het voormalige postkantoor om tot koopappartementen en ook kreeg het voormalige kantoorgebouw aan de Botermakerstraat, bekend als ‘de Werfhorst’, een nieuwe bestemming. Als eigenaar van het pand realiseerde SallandWonen hier veertien duurzame huurappartementen voor één en tweepersoonshuishoudens. Marijke Kool: “Gemengde functies van panden leiden tot meer levendigheid en een betere sociale controle. Een locatie voor kantoren of bedrijvigheid is ’s avonds en ’s nachts uitgestorven. Als je daartussen panden realiseert waar ook ’s avond het licht brandt, doet dat iets met de sociale veiligheid.”

“We voegen met deze projecten flinke aantallen woningen toe, het betekent echt iets”, vindt Kool. “Maar gezien de bevolkingsprognose is dit nog maar het begin. Burgemeester en wethouders van Raalte willen in tien jaar tijd drieduizend extra woningen realiseren. Dit is enerzijds nodig door de groei van de eigen bevolking en de aanwas uit de regio, maar ook door gezinsverdunning – we krijgen steeds meer één- en tweepersoons huishoudens – en de vergrijzing. Die laatste ontwikkeling vraagt om meer appartementen voor senioren. Als je die realiseert, speel je daarmee ook weer eengezinswoningen vrij. Je helpt dan met elke toewijzing twee huishoudens in plaats van één. Via dergelijke ‘treintjes’ breng je de doorstroming op de woningmarkt op gang.”
In overleg met de gemeente is SallandWonen inmiddels ook begonnen met flexwoningen, voor mensen die om uiteenlopende redenen met spoed een woning nodig hebben. “Vooral deze groep heeft weinig kansen op de woningmarkt, omdat ze vaak maar kort staan ingeschreven.”

Wat Kool betreft zijn er nog meer kansen als je op een andere manier kijkt naar bestaande gebouwen. “Je kunt ook kijken wat je kunt doen met gebouwen die slechts een deel van de week worden gebruikt, zoals winkelpanden, scholen, kerken of sportaccommodaties. Als er kansen zijn om functies samen te voegen, speel je daar wellicht weer andere ruimtes mee vrij.”

Kulturhus
SallandWonen heeft plannen ontwikkeld om achttien duurzame huurappartementen te realiseren op de eerste en tweede etage van het huidige Kulturhus, dat de woningstichting in eigendom heeft. Het gebouw werd in 2005 geopend om educatie, zorg en welzijn onder één dak te brengen, maar staat al geruime tijd grotendeels leeg. De ruimten op de verdiepingen worden tot dusver verhuurd als kantoren, maar als sociale verhuurder ziet SallandWonen hier kansen voor achttien betaalbare huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Naar verwachting start de bouw net na de bouwvak, waarna ze in volgend jaar kunnen worden opgeleverd. Ook deze woningen komen dicht bij winkels en andere voorzieningen.

Arkelstein
Verder wil SallandWonen de onderste twee verdiepingen huren van het kantoorgebouw Arkelstein 2 in Raalte Noord. “Dat gebouw staat al jaren leeg en kan goed als woonruimte worden ingericht.” Pandeigenaar Rob Knobben wil het daarom verbouwen tot een complex met in totaal 31 tijdelijke appartementen. SallandWonen wil hiervan twee verdiepingen (15 woningen) huren voor mensen die met spoed woonruimte zoeken. “Je kunt dan denken aan mensen in echtscheiding, mensen die vanwege een baan in Raalte moeten verhuizen, maar ook jongeren en statushouders die wachten op permanente woonruimte”, aldus Marijke Kool. De gemeente Raalte wil de bovenste twee verdiepingen huren voor de opvang van zo’n zestig vluchtelingen uit Oekraïne. Wanneer hier een einde aan komt – de termijn is onbekend, maar minimaal een half jaar – komen deze twee verdiepingen beschikbaar voor tijdelijke particuliere verhuur. De verbouwing is momenteel gaande. Naar verwachting worden de appartementen in oktober of november opgeleverd.

De Ware
Tot slot werkt SallandWonen aan vervangende nieuwbouw op de locatie de Ware. Op het nu nog braakliggende terrein naast de woon/zorglocatie van De Hartkamp, waar tot 2016 de ‘zustersflat’ van De Hartkamp stond, komen 24 (zorg-)appartementen. Met deze nieuwbouw krijgen mensen van De Parabool en RIBW Overijssel een eigen woonplek met ondersteuning. Er komen twaalf beneden- en 12 bovenwoningen, bedoeld voor begeleid wonen. Inclusief ruimte voor 29 parkeerplekken en een groene omgeving. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk en de weg vrij voor realisatie. Naar verwachting gaat de bouw eind dit jaar van start, waarna de woningen in de zomer van 2024 worden opgeleverd en kunnen worden verhuurd. “Mensen krijgen dan een eigen woning, waar ze zelf zorg naar behoefte kunnen bijkopen”, aldus de directeur-bestuurder. Ook zijn er allerlei mogelijkheden voor samenwerking met Carinova en De Hartkamp.”

SallandWonen
Domineeskamp 1, Raalte
Tel. 0572 348 348
info@sallandwonen.nl
www.sallandwonen.nl

Door Redactie