Per 1 juni 2024 overleggen huisartsen in Deventer en omgeving direct met medisch specialisten van Deventer Ziekenhuis over mogelijke doorverwijzing, diagnose of behandeling. Dit meedenkconsult, nieuw in deze regio, is een initiatief van Huisartsen Coöperatie Deventer en omstreken (HCDO), Deventer Ziekenhuis en Salland Zorgverzekeraar. Doelen zijn een verbeterde patiëntenzorg, kortere wachttijden en lagere kosten door voorkomen van een doorverwijzing.

Het meedenkconsult is een succesvol bewezen recept voor patiënt, huisarts, ziekenhuis en zorgverzekeraar. Deze werkwijze stelt de huisarts in staat om vroegtijdig en efficiënt advies in te winnen bij een medisch specialist. Voordeel is dat de patiënt sneller de juiste zorg krijgt zonder onnodige vertraging en onnodige kosten. En het meedenkconsult valt, in tegenstelling tot een consult bij een ziekenhuisbezoek, volledig buiten het eigen risico. Deze werkwijze draagt bij aan het terugdringen van wachtlijsten in het ziekenhuis en een betere samenwerking tussen huisarts en medisch specialist.

Deventer Ziekenhuis en Huisartsen Coöperatie Deventer en omstreken (HCDO) en Salland Zorgverzekeraar investeren samen in het organiseren van het meedenkconsult. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een beveiligde omgeving.

Per 1 juni kunnen huisartsen, zonder dat dit ten koste gaat van het eigen risico van de patiënt, gebruik maken van het meedenkconsult. De specialismen Urologie en Neurologie van Deventer Ziekenhuis starten met het meedenkconsult. Later dit jaar zullen de meeste vakgroepen het meedenkconsult aanbieden.

 

Door Redactie