Wie een goed idee heeft voor een innovatieproject in de landbouwsector in Overijssel kan daarvoor vanaf 5 juni een subsidie aanvragen. Dan gaat de subsidie ‘Samenwerken aan innovatie’ in het kader van de Europese Innovatie Partnerschap (EIP) open. 

De subsidie is bedoeld voor samenwerkingen tussen bijvoorbeeld landbouwers onderling, of tussen landbouwers en kennisinstellingen. Van 5 juni tot en met 30 september 2024 kan de subsidie worden aangevraagd. Dit opent de deur voor vernieuwende projecten ter verbetering van werkwijzen, producten of diensten die bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw in Overijssel. De opgedane ervaringen worden gedeeld met andere landbouwers en landbouwbedrijven.

De subsidie is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het totaal subsidieplafond is 3,3 miljoen euro, waarvan 1,4 miljoen euro Europees geld en 1,9 miljoen euro provinciaal geld.

Gedeputeerde Maurits von Martels van landbouw en natuur: “Met deze subsidie zetten we weer een mooie stap richting een duurzame en toekomstbestendige landbouw in Overijssel. Innovatie is de sleutel tot vooruitgang, en door ook sectoroverstijgend samen te werken kunnen landbouwers nieuwe ideeën ontwikkelen en implementeren die niet alleen de landbouwsector versterken, maar ook bijdragen aan een betere leefomgeving voor iedereen. Ik moedig iedereen met een vernieuwend idee aan om deze kans te grijpen en samen te bouwen aan de toekomst voor ons platteland!”

Digitale kennissessie

Op dinsdag 18 juni 2024 om 11.00 uur organiseert provincie Overijssel een digitale kennissessie over deze subsidie. Aanmelden kan door te mailen naar expertisecentrumeuropa@overijssel.nl. U ontvangt vervolgens een bevestiging met de digitale link. Meer informatie over de subsidie is vanaf 5 juni ook te vinden op www.overijssel.nl/glb

Foto (C): Sojaboer De Nieuwe Melkboer – provincie Overijssel

Door Redactie