De gemeente Raalte huurt Park Den Alerdinck vanaf begin 2024 voor de huisvesting van statushouders. Zij krijgen hier tijdelijk onderdak totdat er een woning in de gemeente Raalte beschikbaar is. De gemeente huurt de locatie voor drie jaar. Het gaat om 59 kamers in de gebouwen het Jachthuis en de Schaapskooi.  

Het Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers (COA) huurde de gebouwen de afgelopen twee jaar als isolatie- en quarantainelocatie voor asielzoekers met corona. Sinds april 2023 staan de gebouwen leeg. De gebouweigenaar heeft de gebouwen aan de gemeente aangeboden voor tijdelijk gebruik.

Wethouder Alexander Kreule: “We zijn als gemeente verplicht om statushouders te huisvesten. Dit zijn vluchtelingen waarvan erkend is dat ze in Nederland mogen blijven. We voldoen momenteel niet aan onze taakstelling, omdat er te weinig sociale huurwoningen of andere locaties beschikbaar zijn. Daarom hebben we de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting op Park Den Alerdinck verkend.”

Uitkomst verkenning

Wethouder Gerria Toeter: “De locatie heeft voor- en nadelen. Een nadeel is de relatief geïsoleerde ligging. Voordeel is dat de accommodatie zelf leegstaat en statushouders een eigen slaapkamer en sanitair biedt. Daarnaast hoeven statushouders niet langer in een AZC te wachten en kunnen ze starten met de inburgering.”

Na een zorgvuldige afweging heeft de gemeente besloten om de locatie voor drie jaar te huren. Het aantal statushouders varieert en hangt van de in- en doorstroom af. De meeste kamers worden bezet door één persoon. Er zijn ook een aantal gezinskamers.

Direct omwonenden 

Begin november heeft de gemeente de direct omwonenden geïnformeerd over de plannen. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende aandachtspunten geuit. Dit heeft de gemeente verwerkt in de plannen en opnieuw met de direct omwonenden besproken. “Ik heb er vertrouwen in dat we deze mensen hier – met de gemaakte afspraken – een goede tijdelijke plek en start in onze gemeente kunnen bieden”, aldus wethouder Gerria Toeter.

Na deze tweede bijeenkomst heeft het college van B&W een positief besluit genomen. Dat betekent dat de gemeente het vergunningsproces start. Vanaf begin 2024 kunnen de eerste statushouders op Park Den Alerdinck terecht.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op www.raalte.nl/den-alerdinck

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie