Wanneer er iemand in uw omgeving overlijdt, komt er veel op u af. Het is logisch dat het regelen van belastingzaken dan niet één van de eerste dingen is waaraan u denkt. Dat begrijpt de Belastingdienst goed. Om u te helpen biedt de Belastingdienst informatie op maat voor iedereen die een naaste verliest, en geeft antwoord op vijf veelgestelde vragen.

Natuurlijk is iedere situatie anders. Daarom vindt u aanvullende informatie en een persoonlijke checklist voor nabestaanden op belastingdienst.nl/nabestaanden. Na het invullen van enkele vragen ziet u in de checklist wat u in uw situatie moet regelen.

1. Moet ik een overlijden doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee, de Belastingdienst wordt hier door uw gemeente van op de hoogte gebracht. Een overlijden hoeft u dus niet zelf door te geven.

2. Hoe geef ik een contactpersoon door aan de Belastingdienst?

Kort na het overlijden stuurt de Belastingdienst een brief naar het adres van de overledene. Daarin vraagt de Belastingdienst u om een contactpersoon door te geven. Zo kan de Belastingdienst post sturen naar de juiste persoon. Het is belangrijk dit snel te doen. Ook als u op hetzelfde adres blijft wonen als de overledene, bijvoorbeeld omdat u samenwoonde.

3. Moet ik aangifte inkomstenbelasting doen voor de overledene?

U krijgt automatisch bericht als u aangifte inkomstenbelasting voor de overledene moet doen. In veel gevallen doet u aangifte over het jaar van overlijden. En als dat nog niet gedaan is, moet u soms ook aangifte doen over het voorgaande jaar.

Een voorbeeld: als uw naaste in februari overleed, dan doet u aangifte over het vorige jaar (2021) én over de maanden januari tot en met februari (2022). Uw naaste heeft in 2022 namelijk geen aangifte over 2021 kunnen doen.

De uitnodiging om aangifte inkomstenbelasting te doen over het vorige jaar komt altijd in februari. De uitnodiging voor het doen van de aangifte over het jaar van overlijden volgt binnen 5 maanden na het overlijden van uw naaste. Als u na 5 maanden niets hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst voor een aangifte.

4. Mijn naaste kreeg ook toeslagen. Wat moet ik daarmee doen?

Wanneer alle gegevens bekend zijn, krijgen erfgenamen een definitieve berekening van de toeslagen.

  • Heeft de overledene te weinig gekregen? Dan betaalt de dienst Toeslagen het verschil alsnog aan de erfgenamen uit.
  • Heeft de overledene te veel gekregen? Dan moeten de erfgenamen dit bedrag terugbetalen.
  • Als uw partner overlijdt, zet de dienst Toeslagen de toeslagen die op naam van de overledene stonden, over op uw naam. En staan de toeslagen al op uw naam? Dan verandert het toeslagbedrag dat u ontvangt.

Tip: check als achterblijvende partner of uw eigen inkomen goed is doorgegeven en of uw vermogen niet te hoog is. Na overlijden van uw partner verandert het inkomen meestal, bijvoorbeeld door een nabestaandenpensioen of doordat de hoogte van het AOW verandert. Vul ook voor toeslagen de checklist in om de regelingen voor uw persoonlijke situatie te bekijken.

5. Wat is het verschil tussen erfbelasting en inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting betaalt u namens (en met het vermogen van) de overledene over het salaris, pensioen of ander inkomen en vermogen van de overledene tot het moment van overlijden. Daarnaast kan het zijn dat u zelf erfbelasting moet betalen. Bijvoorbeeld als u een geldbedrag of een waardevol kunstwerk erft. De belasting die u moet betalen hangt af van de waarde van de verkrijging (erfenis) en uw relatie tot de overledene. Tip: Met het hulpmiddel Erfbelasting berekenen weet u snel hoeveel belasting u ongeveer moet afdragen.

Binnen 4 maanden na overlijden stuurt de Belastingdienst een brief. In de brief staat wanneer u aangifte erfbelasting moet doen.

Meer weten?

Voor antwoord op andere vragen kunt u terecht op belastingdienst.nl/nabestaanden. Ook kunt u online een afspraak maken om bij de balie hulp te krijgen bij het doen van aangifte inkomstenbelasting van de overledene. En wilt u meer overzicht in wat u als nabestaande nog meer moet regelen met de overheid? Kijk op rijksoverheid.nl/overlijden en maak een overzicht dat past bij uw situatie.

Foto (C): Belastingdienst 

Door Redactie