Monique van Haaf, VVD-gedeputeerde provincie Overijssel, legt per 14 april 2023 haar functie neer. Na ruim 12 jaar in de Overijsselse politiek, eerst 4 jaar als Statenlid en daarna als gedeputeerde, is het tijd voor rust voordat een nieuwe uitdaging zich aandient.

‘Meer dan acht jaar heb ik met ongelooflijk veel plezier als bestuurder voor provincie Overijssel gewerkt’, aldus Monique van Haaf. ‘In deze jaren heb ik met veel inspiratie samengewerkt met collega-bestuurders, fijne teams, prettige voorzitters en Statenleden. Het maakt mij meer dan trots dat ik hier deel van heb mogen uitmaken, maar voor mij is het nu echt tijd voor een periode van rust, samen met mijn gezin, voordat ik in een volgend avontuur stap.’

Samen sterk

Monique van Haaf heeft zich als gedeputeerde jarenlang ingezet voor de ruimtelijke ontwikkeling, financieel toezicht, grondbeleid en handhaving. In haar tweede ambtsperiode, 2019-2023, werden de dossiers wonen, stadsbeweging en retail er aan toegevoegd. Voor alle onderdelen in haar portefeuille is er door corona en stikstof de afgelopen jaren veel veranderd.

‘De opgebouwde netwerken in de provincie, binnen de verschillende dossiers, zijn de basis voor de stappen die afgelopen jaren zijn gezet’, zegt Van Haaf. Zo kon door de Stadsbeweging (een netwerk van centrummanagers, gemeenten en andere partijen) tijdens en na corona snel crisisarrangementen worden geregeld voor de ondernemers. Dit alles om de binnensteden in Overijssel weer snel vitaal te maken en te houden.

Daarnaast heeft de Woonkeuken (een Overijssels netwerk van onder andere marktpartijen en gemeenten) er voor gezorgd dat de toewijzing vanuit Den Haag, om het woningtekort op te lossen, binnen een korte periode handen en voeten kreeg.

Van Haaf: ‘Door bij de vraagkant te beginnen en de samenwerking tussen gemeenten en de regio’s op te zoeken, kun je meters maken. Zo hebben we als provincie afgelopen december als eerste de regionale woondeal weten te ondertekenen. Dat laat zien wat de kracht van een goed netwerk is. Voor mij was deze deal daarom ook dé kers op de taart.’

Overijsselse fundering

Commissaris van de Koning Andries Heidema vindt het jammer dat Van Haaf nu al vertrekt, maar snapt haar keuze. Heidema: ‘Wij zijn dankbaar voor alles wat ze voor onze provincie heeft gedaan. Monique heeft zich de afgelopen jaren er op toe gelegd om Overijssel een toekomstgericht perspectief te geven. Met haar visie heeft ze stappen gezet, ook ten tijde van crisissen, en heeft ze de kracht van een goed Overijssels netwerk centraal laten staan. Dat heeft een mooi fundament gelegd om de komende jaren op verder te bouwen. Daar kan ze, in onze ogen, met trots op terugkijken.’

De komende periode worden de taken van Monique van Haaf waargenomen door haar collega-bestuurders. Haar afscheid zal tegelijk plaatsvinden met het afscheid van het zittende college.

 

Door Redactie