In de eerste week van september start het nieuwe seizoen voor Bridge-Liga Salland (BLS). Dat nieuwe seizoen brengt veel verandering. Ten eerste is na acht jaar de speellocatie gewijzigd.

Na een ruime periode bij “Bij Lampe” is de Apotheker Zaal van hotel De Zwaan in Raalte het nieuwe home geworden. Steve Poppe van hotel de Zwaan en BLS vonden elkaar na een aantal goede gesprekken in een overeenkomst waarbij BLS continu over deze ruimte kan beschikken. De zomeravondcompetitie op maandagavond heeft sinds eind juni al bij De Zwaan plaatsgevonden en de ervaringen zijn voortreffelijk. De record-deelname aan deze competitie bevestigt de goede keuze die BLS gemaakt heeft.

Met de ingebruikname van de Apotheker Zaal kan de bridgecursus in het eigen onderkomen worden gehouden. De docenten Jos Rodijk en Ben Vloedgraven zijn in hun nopjes met deze locatie. BLS is inmiddels begonnen met het creëren van een eigen sfeer, onder andere door kunstwerken van clubleden ten toon te stellen.

Een tweede belangrijke verandering is dat Martin Evers na acht jaar zijn voorzitterschap heeft beëindigd en er dus een andere voorzitter is gekozen door de Algemene ledenvergadering. Martin heeft zijn functie steeds met veel inzet gedaan. Een van de waardevolle zaken die hij gedaan heeft, is het versterken van de saamhorigheid en de bereidheid zich in te zetten voor de club. Toen op de leden een beroep werd gedaan om zich op te geven voor de bardienst in de Apotheker Zaal was de respons royaal en meer dan afdoende.

De nieuwe voorzitter is Johan Kiekebosch, in Raalte zeker geen onbekende. Johan heeft zich in enkele weken al laten kennen als iemand die de ambitie heeft om één van de grootste bridgeclubs van Nederland (250 leden en 4 speelmomenten per week) een bruisende club te laten blijven. Het beleidsplan dat hij, met bestuur en technische commissie, wil gaan opstellen zal ongetwijfeld gaan benadrukken dat speltechniek en speelplezier belangrijk zijn maar dat de sociale component net zo belangrijk is.

Ook het belang van vrijwilligerswerk voor bestuur, technische zaken en het beheer van de nieuwe zaal krijgen ruim aandacht in het plan. Daarnaast vindt hij het opmerkelijk dat er tussen BLS en de gemeente eigenlijk geen relatie wordt onderhouden. Dat is raar omdat bridge juist voor ouderen een mogelijkheid biedt om sociale contacten te onderhouden en de geest actief te houden. Dat zijn toch ook speerpunten van gemeentelijk beleid. Bridge is “fitness for the mind”.

Door Redactie