Van dinsdag 18 juni tot en met woensdag 3 juli worden er rondom twee kruispunten langs de N35 in de gemeente Dalfsen en Raalte tellingen uitgevoerd met betrekking tot fietsverkeer. De tellingen worden uitgevoerd met kabels op de weg. 

Gedurende deze periode wordt op twee locaties het aantal fietsers geteld:

bij de kruising N35 – Hagenweg op drie locaties op de parallelwegen
bij de kruising N35 – Almelosestraat op het fietspad in het verlengde van de Assendorperweg/Hooilandweg en de zuidelijke parallelweg langs de N35 richting Raalte en Nijverdal.

Op deze locatie worden, naast de telling met kabels op de weg, op donderdag 20 juni de fietsersstromen geregistreerd met een camera om te kijken vanuit welke herkomst fietsers naar een bepaalde richting rijden. De camerabeelden worden uitsluitend gebruikt bij onderzoeken voor de verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal.

De tellingen moeten inzicht geven om keuzes te kunnen maken in het ontwerp voor de verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal. Het onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd.

Bron: gemeente Raalte 

 

Door Redactie