In totaal 156 bomen en 2415 stuks bosplantsoen verwisselden afgelopen zaterdag bij Erve Knoef in Borne van eigenaar. Dat gebeurde onder toeziend oog van Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde van de provincie Overijssel, en wethouder Michael Geerdink. Zij plantten symbolisch ook alvast een boom op deze eerste van drie Boomdeeldagen in de provincie.

Inwoners van deelnemende gemeenten konden via een regeling tot eind juli dit jaar bomen en plantmateriaal voor hun buitengebied aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs. Het ging om meerdere inheemse bomen of bosplantsoenplanten waarbij de eigenaar voor maximaal 1.000 euro aan plantmateriaal mocht bestellen en 75 procent van het totaalbedrag door de provincie en gemeente wordt betaald.

Zeventien gemeenten hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Gezamenlijk werden 2.654 bomen en 55.195 stuks bosplantsoen besteld. Bosplantsoen zijn bomen en struiken die twee of drie jaar oud zijn. Het zijn soorten zoals meidoorn, hazelaar, eik, lijsterbes en vuilboom en zijn ongeveer één meter groot met een kale wortel (staan niet in een pot). Op het moment van planten zijn het nog maar een paar kale takjes, maar over een aantal jaar zijn ze uitgegroeid tot een volle struweelhaag of houtwal.

Gemeenten

De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de deelnemende gemeenten en regio’s delen deze winter de bomen en de bosplantsoenplanten uit. Dit jaar doen Almelo, Borne, Wierden, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Rijssen-Holten, Hof van Twente, Hardenberg, Hellendoorn, Enschede en de gemeenten in Noord Oost Twente (Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser) en Olst-Wijhe, Raalte en Deventer mee.

Leefbaarheid

De Boomdeeldagen zijn onderdeel van de actie ‘Iedereen een Boom’ en horen binnen het plan om 1,1 miljoen nieuwe bomen te planten in Overijssel. Het vergroenen van onze mooie provincie draagt bij aan de verbetering van het klimaat en de leefbaarheid.

Meer informatie en andere subsidiemogelijkheden zijn te vinden op www.iedereeneenboom.nl.

Door Redactie