Bij verkeersongevallen vielen vorig jaar 737 doden. Dit is het hoogste aantal sinds 2008. ‘Om het veiliger op de weg te krijgen is handhaven alleen niet genoeg’, vindt Paul Broer, portefeuillehouder verkeer bij de politie. Hij pleit onder andere voor meer voorlichting en aanpassingen van wegen.

De cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag naar buiten bracht, laten zien dat het aantal verkeersdoden vorig jaar met bijna 27 procent was toegenomen ten opzichte van 2021. Een forse stijging, oordeelt Paul Broer. ‘Zeker na de coronajaren is het drukker op de weg geworden. Er rijden nu zelfs meer voertuigen over de wegen dan voor de Covid-pandemie.’

Het is drukker op de weg, maar wegen zijn daar volgens de politiechef lang niet allemaal op aangepast. Daardoor is het risico op een ongeval groter geworden. ‘De politie handhaaft onverminderd de verkeersregels, maar met handhaven alleen kunnen we verkeersongevallen niet verminderen. Het vraagt ook om inspanningen van ketenpartners. Zo zouden bijvoorbeeld wegbeheerders moeten kijken naar betere inrichting van wegen.’

Als voorbeeld noemt hij de fietspaden. Tegenwoordig rijden daar verschillende en nieuwere soorten tweewielers op. ‘Bakfietsen, fatbikes, elektrische fietsen. Mensen fietsen met verschillende snelheden, soms hoger dan vroeger. Zij moeten elkaar veilig kunnen passeren op fietspaden, maar niet elk pad is op die extra ruimte berekend.’

Fietsers van 75+

Fietsers vormen sowieso een kwetsbare groep op de wegen. In 2022 kwamen 291 van hen om het leven. Dat zijn er 84 meer dan in 2021. Het is ook het hoogste aantal sinds het CBS in 1996 deze slachtoffers ging registreren. Daarnaast hadden 225 inzittenden van een personenauto een fataal ongeluk (in 2021 waren dat er 50 minder). Broer: ‘Vooral onder de groep fietsende 75-plussers nam het aantal fatale verkeersongelukken flink toe. In 2022 vielen helaas 150 doden, tegenover 94 in het jaar daarvoor.’ Hij pleit dan ook voor meer voorlichting over veilig deelnemen aan het verkeer. Onder meer voor deze oudere groep. ‘Ik denk dat de Fietsersbond, de ouderenbonden en de ANWB hier een rol in kunnen spelen. Uitleg geven over voorrangsregels bijvoorbeeld, maar ook over waar je op moet letten bij de snellere elektrische fietsen.’

Alcoholcontroles

De politie zal altijd blijven handhaven. ‘Worden verkeersregels nageleefd, werkt verlichting goed, et cetera. Dat is en blijft belangrijk om het veiliger in het verkeer te krijgen. Voorlichting geven over middelengebruik is daarnaast ook nodig. Sommige mensen onderschatten hoelang alcohol of zelfs drugs als een joint – en we komen heel veel cannabis tegen in het verkeer – in het lichaam doorwerken. Die hebben best een lange tijd invloed op je reactie- en inschattingsvermogen. Mensen moeten weten wat die gevaren zijn.’

Grootschalige alcoholcontroles ziet Broer niet meer als iets van deze tijd. Via social media zingt namelijk snel rond waar de politie controleert. Weggebruikers kunnen dan die locatie mijden. ‘Dat is dus niet meer effectief. Recent is er nog een reden bijgekomen om dit soort controles niet vaak op te zetten. Het vraagt namelijk veel politiecapaciteit en die is schaars. We moeten als politie bijvoorbeeld ook werken bij demonstraties. Alcoholcontroles blijven uiteraard bestaan, maar dan in een andere vorm. Dynamisch, kortstondig en op plaatsen die er echt toe doen.’

Meer weten over de verkeerscijfers? U vindt ze op de site van het CBS.

Bron: politie.nl 

Door Redactie