‘De waardevolle inzet van vrijwilligers is onbetaalbaar’

Een samenleving zonder vrijwilligers, dat is ondenkbaar. Ook in Raalte, Heino en alle buurtdorpen zijn vele vrijwilligers actief in zorg en welzijn, voor mens en dier, in het groen, bij (sport)verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Om al deze vrijwilligers te bedanken gaf het Vrijwilligerspunt Raalte op maandag 8 april 2019 de aftrap voor de DankZij Vrijwilligersdagen 2019. “Met deze nieuwe opzet – voorheen was er altijd de DankZij Vrijwilligersavond met diverse workshops – hebben we zo’n vijfhonderd vrijwilligers in het zonnetje gezet”, vertelt vrijwilligersmakelaar Mirjam Bongertman.

Het Vrijwilligerspunt Raalte heeft er heel bewust voor gekozen de oude vorm van de DankZij Vrijwilligersavond achter zich te laten. “Als je iets verandert, zijn er natuurlijk ook mensen die het oude missen”, toont Mirjam haar begrip. “Maar met het overweldigende aantal van vijfhonderd aanmeldingen hebben wij nu vier keer zoveel vrijwilligers onze blijk van waardering kunnen geven en daar was het ons om te doen.” Tot twee weken na de aftrap konden de aangemelde vrijwilligers het bedankje van hun keuze afhalen bij het Vrijwilligerspunt en dat leverde vele positieve reacties op.

Cadeautje
De bedankjes, diverse leuke cadeautjes en cadeaubonnen, zijn met steun van Willems Mitra Raalte, Juud & Jul, Marskramer, bakkerij Jorink, Bruna, Parabool en Dimence beschikbaar gesteld. “Het zou mooi zijn als we volgend jaar met de steun van nog meer lokale ondernemers nóg meer vrijwilligers onze blijk van waardering kunnen geven”, gaat Mirjam verder. “De waardevolle inzet van vrijwilligers is onbetaalbaar en dus verdienen ze het allemaal om af en toe in het zonnetje te worden gezet.”

Voor meer informatie: Mirjam Bongertman, telefoon: 06 – 82547456, mail: m.bongertman@wijz.nu

——————

Seniorenbezoek op vrijwillige basis

Het Vrijwilligerspunt van WijZ welzijn voorziet in vele vormen van vrijwilligerswerk. Zo ook in het Seniorenbezoek, waaraan vrijwilliger Herman Weggelaar op zeer betrokken wijze invulling geeft. “Ik was al eerder als vrijwilliger actief binnen een project gericht op thuistechnologie, maar dat liep ten einde”, doet Herman zijn verhaal. “Al had ik eerst een ander beeld bij de vacature Seniorenbezoek, ik heb mij toch aangemeld en nu ga ik, net als vijf andere vrijwilligers, langs bij senioren van zeventig jaar en ouder voor een vrijblijvend adviesgesprek over onder andere wonen, gezondheid en financiën.

Natuurlijk staat Herman niet onaangekondigd voor de deur. Senioren ontvangen eerst een brief met uitleg, waarna een vrijwillige seniorenbezoeker telefonisch contact opneemt. “De eerste uitdaging is het achterhalen van de telefoonnummers bij de adressen die mij worden toegespeeld. Als ik vervolgens bel zijn de reacties verschillend. Zo spreek ik zeventigers die volop in het leven staan en een adviesgesprek niet nodig vinden. Maar veel mensen willen wel een adviesgesprek  of hebben het echt nodig om bijvoorbeeld de weg te vinden naar een ergotherapeut voor tips om het huishouden nog wat langer zelf te kunnen doen.” Zonder zich op te dringen, probeert Herman twijfelaars over de streep te trekken, want met een adviesgesprek heb je niets te verliezen, maar wel veel te winnen.

Goed gesprek
Tijdens het adviesgesprek laat Herman diverse leefgebieden de revue passeren. “Zo staan we stil bij het leefgebied wonen. Is de woning voor nu en in de toekomst passend? Kan iemand het werk in en rond het huis nog wel aan? En is iemand nog wel in staat een gezonde warme maaltijd te verzorgen of maakt men liever gebruik van één van de maaltijdvoorzieningen in de gemeente Raalte? Ook praten we over sociale contacten, gezondheid en financiën. Is iemand eenzaam, digitaal vaardig of op zoek naar leuke activiteiten? Hoe is het met de lichamelijke en geestelijke gezondheid? En kan iemand wel rondkomen van het huidige inkomen? Zo doorlopen we een hele vragenlijst en heb ik allerlei folders en contactgegevens om iemand heel gericht verder te helpen. Het doet mij goed iets voor een ander te betekenen, om te horen dat iemand echt baat heeft gehad bij ons gesprek.”

Voor meer informatie: Silke Schuurman, telefoon: 06 – 41643398, mail: s.schuurman@wijz.nu

——————-

         

Door Redactie