Het college van B&W van de gemeente Raalte stelt aan de gemeenteraad voor om de warenmarkten binnen de gemeente te verzelfstandigen. Ook de marktondernemers staan achter dit voorstel, dat na uitgebreid onderzoek en afstemming met de ondernemers tot stand is gekomen.

De verzelfstandiging moet leiden tot meer ruimte voor vernieuwing en ondernemerschap, waardoor de weekmarkten aantrekkelijker worden voor de marktondernemers en toekomstbestendiger.

Wethouder Breun Breunissen: “Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst was 100% van de ondernemers voor. Dat geeft natuurlijk vertrouwen om het uit handen te geven. De markten zorgen voor een positieve bijdrage aan de economie, levendigheid en gezelligheid in onze centrumgebieden.”

Beste optie

De gemeente Raalte heeft vier warenmarkten. Op maandag in Heino, woensdag in Raalte, donderdag in Heeten en zaterdag nogmaals in Raalte. De verkenning en begeleiding van het onderzoek zijn gedaan door de Markt van Morgen. Er is onder andere een businessplan uitgewerkt na diverse gesprekken met de marktondernemers. De conclusie: verzelfstandiging is voor zowel de marktlieden als de gemeente Raalte de beste optie.

Vanaf 1 juli

De gemeenteraad spreekt zich op 20 juni uit over het voorstel, zodat de marktondernemers vanaf 1 juli zelf de organisatie en het beheer van de weekmarkten kunnen oppakken.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie