Mantelzorg raakt werkgevers én werknemer. Daarom streven we in de gemeente Raalte naar een mantelzorgvriendelijk werkklimaat.

Combineer je als mantelzorger je zorgtaken met een betaalde baan? Dan ben je niet de enige: één op de vier werknemers doet dit. De combinatie van werken en zorgtaken kan zwaar en lastig zijn.

FEITEN EN CIJFERS
• 1 op de 4 werknemers heeft mantelzorgtaken
• 1 op de 10 werknemers valt uit vanwege mantelzorg
• Het aandeel verzuimkosten door mantelzorg wordt geschat op 19%
• 45% van de werkende mantelzorgers ervaart een hoge drempel om mantelzorg bespreekbaar te maken.
• 16% van de mantelzorgers kan werk en mantelzorg slecht combineren.

‘Mantelzorg en werk, hoe doe je dat?’
Dit was de rode draad tijdens de lunchbijeenkomst op 2 juni jl. bij Nijhof Installatietechniek in Broekland. Samen met de aanwezige bedrijven, wethouder en beleidsmedewerker gemeente Raalte hebben we gesproken over hoe mantelzorg en werk bespreekbaar gemaakt wordt. Ondanks dat werkgevers al inzetten op mantelzorgondersteuning is het verassend dat werkgevers niet altijd bewust zijn van de mogelijkheid van ondersteuning vanuit Mantelzorgondersteuning Raalte.

Mantelzorgondersteuning
Naast de Arbo wet en regelgeving kan Mantelzorgondersteuning Raalte een aanvulling zijn in het meedenken hoe de thuissituatie ontlast kan worden. Het steunpunt kijkt samen met werkgever en/of werknemer wat de mogelijkheden zijn om de situatie te ontlasten, zowel thuis als op het werk. De ondersteuning wordt afgestemd op zowel de werkgever als werknemer.

Hierbij kunt u denken aan een voorlichtingsbijeenkomst voor uw werknemers, of een individuele doorverwijzing voor ondersteuning. Deze ondersteuning wordt kosteloos gefaciliteerd door de gemeente Raalte.

Mantelzorg en toekomst
In de huidige tijd van krapte op de arbeidsmarkt is bovenstaande een belangrijk thema. De prognose is dat het aantal mantelzorgers in de toekomst alleen maar gaat toenemen. Deze werknemers combineren bijna altijd mantelzorg en werk. Bewustwording rondom dit thema is zowel voor de mantelzorger als de werkgever essentieel.

Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap levert veel op. Hierbij valt te denken aan minder verzuim en behoud van kennis en ervaring. Werknemers zijn vitaler, gezonder en meer tevreden.

Hoe beginnen?
Binnen het bedrijf of organisatie kan de combinatie mantelzorg en werk onder de aandacht gebracht worden. Het is belangrijk dat er bekendheid over het begrip mantelzorg komt, dat de combinatie werk en mantelzorg bespreekbaar is en de regelingen en ondersteuningsmogelijkheden ( o.a. inzet Mantelzorgondersteuning) voor werkgever en werknemer inzichtelijk zijn. Op de ‘Dag van de mantelzorg’ op 10 november zal er extra aandacht gegeven worden aan ‘Werk en Mantelzorg’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Evenmens Raalte Mantelzorgondersteuning
en Vrijwillige Thuiszorg
T: 0572-820997
E: info@evenmens.nl
W: www.evenmens.nl

Carinova Mantelzorgondersteuning &
Vrijwillige Thuiszorg
T: 0570-518185/0570-518181
E: steunpuntmantelzorg@carinova.nl
E: vrijwilligethuiszorg@carinova.nl
W: www.carinova.nl

Door Redactie