Een mensenleven gaat niet altijd over rozen… Soms kan het best veel moeite kosten om een nare, zware of heftige periode door te komen. Kom je er zelf niet meer uit dan is hulp vaak zeer welkom, soms zelfs noodzakelijk. Heb je begeleiding of advies nodig? Aarzel niet en klop aan bij De Kern Maatschappelijke Dienstverlening in Raalte. Dit team professionals biedt een luisterend oor en helpt je graag bij jouw problemen, zodat je daarna zelf weer verder kan!

“Iedereen, jong en oud, kan bij het Maatschappelijk Werk terecht”, vertelt Anneke Krijgsheld, als maatschappelijk werker verbonden aan De Kern. “Onze hulp is gratis en een verwijzing of indicatie is niet noodzakelijk. De mensen komen hier om verschillende redenen. De een heeft last van stress, een ander kampt met een burn-out. Ook helpen we hier mensen met financiële problemen of problemen in de relationele sfeer. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding of de verwerking daarvan. Maar ook met opvoedingsproblemen of problemen op het gebied van rouwverwerking, eenzaamheid of bij huiselijk geweld kun je hier terecht.

Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk? We zien bijvoorbeeld regelmatig vrouwen die overbelast zijn door de combinatie van werk en zorgtaken. Ze zijn zichzelf vergeten, waardoor ze zijn vastgelopen en het niet langer trekken. Hun hulpvraag kan zijn dat ze beter in hun vel willen zitten en meer rust willen.“

Inzicht
Het doel van Maatschappelijk Werk is de cliënten ‘in hun eigen kracht terugbrengen’, legt Anneke uit. “Naast begeleiding hoort daar ook psycho-educatie bij. We proberen de mensen inzicht te geven in hun eigen situatie. Ieder mens is uniek. Zo gaat iedereen op zijn eigen manier bijvoorbeeld met rouw om. Er is geen goed of fout, bijvoorbeeld in de mate en tijd waarop jij je verdrietig voelt.”

Aanmeldspreekuur
“Met mensen die onze hulp hebben ingeschakeld, wordt allereerst een afspraak gemaakt voor ons aanmeldspreekuur”, vertelt Anneke over de werkwijze. “Tijdens dit eerste gesprek wordt beoordeeld of de hulpvraag passend is en dus wel thuishoort bij maatschappelijk werk. Het kan immers zijn dat de cliënt beter af is met de hulp van een andere instantie. In dat geval wordt doorverwezen.”

De mensen die hulp kunnen verwachten, worden daarna in het team besproken en krijgen een vaste hulpverlener toegewezen. Het team, actief in de gehele gemeente Raalte, bestaat uit zeven personen. Na het intakegesprek wordt een plan gemaakt waarin de hulpvraag wordt geformuleerd. De Kern heeft veel netwerkpartners, onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin en ‘De Kr8 van Raalte’ en Humanitas. 

“Hoeveel gesprekken er noodzakelijk zijn om jouw problemen op te lossen, is vaak lastig in te schatten” aldus Anneke. “Dat bekijken we per situatie. Kort waar het kan, lang waar het nodig is. Blijft de situatie onveranderd? Dan kan er wellicht sprake zijn van een diepgaander problematiek. Dan wordt met de client een doorverwijzing naar een specialist besproken.”

Tenslotte: Zijn er wachtlijsten? Anneke: “Nee, dat proberen we ook zoveel mogelijk te voorkomen! Dus heb je een probleem en zoek je hulp? Meld je bij ons aan!”

—————-

De Kern organiseert onderstaande bijeenkomsten voor groepen:
– Assertiviteitstraining voor volwassenen.
– ‘Bijzonder geweldig’ (training voor vrouwen die te maken hebben/hadden met geweldssituaties in hun relatie)
– ‘Gescheiden Opvoeden’ (themabijeenkomst voor gescheiden echtparen)
– Themabijeenkomstenvoor nieuwe, samengestelde gezinnen
– Sociale vaardigheidstrainingen en weerbaarheidstrainingen voor kinderen (vanaf groep 5)
– KIES-groep voor kinderen in echtscheidingssituaties

—————–

Algemeen Maatschappelijk Werk stichting De Kern
Passage 10, 8102 EW Raalte
0570 547 300
www.stdekern.nl

Aanmeldspreekuren:
Maandagmiddag: 15.30 tot 16.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur

In Heino:
Maandag- en donderdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur op basisschool ‘De Springplank’

Door Redactie