Een aantal zangkoren en Stichting De Coöperatie hebben financiële ondersteuning gevraagd aan de gemeente Raalte. Het gaat om de koren de Zang- en Oratoriumvereniging, Salland Vocaal, en de Pompedoers. De gemeente Raalte komt hier  aan tegemoet.

“Door corona hadden én hebben koren het extra zwaar. Dit is jammer, omdat juist muziek en samenzang voor zowel de koorleden als het publiek een bron van steun zijn”, aldus wethouder Breun Breunissen.

“Onze lokale verenigingen hebben een belangrijke verbindende rol binnen onze gemeente. Het is belangrijk dat deze blijven voortbestaan.”

Weinig boekingen

Dat juist koren om steun vragen is niet gek. Ondanks de intrekking van de maatregelen rondom coronavirus in maart dit jaar, hebben veel koren geldproblemen. Zingen speelt namelijk een grote rol in de verspreiding van het coronavirus. Hierdoor zijn veel betalende opdrachtgevers, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen nog steeds erg terughoudend met boeken. Het publiek bestaat onder andere uit risicogroepen. Deze laten het boeken van een koor daardoor nog liever links liggen.

Niet alleen minder boekingen, maar ook de teruglopende ledenaantallen maken het lastig om rond te komen. De inkomsten blijven achter, terwijl vaste kosten als de inhuur van de dirigent en ruimtehuur voor repetities doorlopen. De gemeente Raalte helpt de koren met deze steun het financiële gat te dichten. Stichting De Coöperatie ontvangt een extra bijdrage om de ventilatie in De Maalderij te verbeteren.

Via het compensatiebudget van het Rijk stelt de gemeente geld beschikbaar ter ondersteuning van de cultuursector. Al eerder kregen 29 culture instellingen als verenigingen of sportclubs in de gemeente Raalte extra geld om de coronatijd door te komen. Dit is bedoeld om wegvallende inkomsten op te vangen of om te investeren in het meer coronaproof maken van verenigingsruimten.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie