De adviesraad zoekt inwoners uit de gemeente Raalte die iets willen betekenen voor jonge inwoners en of hun ouders die gebruik maken van voorzieningen in het sociaal domein.

De adviesraad Raalte is een formeel onafhankelijk adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouder en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college vanuit het perspectief van de inwoners De adviesraad adviseert over alle aspecten van het sociaal domein. Het sociaal domein gaat over alles wat je als mensin je directe bestaan raakt: werk en inkomen, opgroeien en opvoeden, wonen, zorg en welzijn, inclusie en diversiteit.

Voor de werkgroep jeugd worden nieuwe leden gezocht die weten wat er onder jongeren en of (jonge) ouders leeft. Mensen die het leuk vinden om zich te verdiepen in beleid en uitvoering sociaal domein vanuit een brede blik maar bovenal vanuit inwonerperspectief. Vooral mensen die ervaring of kennis hebben van de jeugdwet worden gezocht.

De Adviesraad Raalte telt 15 leden. De leden van de Adviesraad nemen zitting op basis van hun kennis en (ervarings)deskundigheid en niet als vertegenwoordigers van specifieke groepen of vanuit eigen belang. De adviesraad bestaat uit een groep van betrokken mensen die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzet voor de inwoners van de gemeente Raalte.

Mensen die geïnteresseerd zijn in de vrijwilligersfunctie kunnen meer informatie vinden op de website van de adviesraad Raalte.

Door Redactie