Afscheid nemen bij een overlijden kan maar één keer gedaan worden. Ieder mens en iedere uitvaart is anders. Bertine Kobessen, als uitvaartverzorgster werkzaam bij coöperatie DELA in de regio Salland, weet dat als geen ander. 

Kort na een overlijden moeten nabestaanden, vaak overmand door emoties, veel belangrijke keuzes maken om te zorgen voor een passend afscheid. Bertine: “Op dat moment komt er veel op mensen af. Ik pak nabestaanden bij de hand, luister eerst naar hun verhalen voordat er keuzes gemaakt worden. Op deze manier krijg ik een kijkje in hun leven en in het leven van de overledene. Dit vind ik heel speciaal, mensen laten mij op een moeilijk moment toe en ik mag een stukje met ze oplopen om samen het afscheid zo mooi en vooral passend mogelijk te maken.”

Een deel van de zorgen na een overlijden kan weggenomen worden door de aanwezigheid van een testament. Minder bekend is het levenstestament, waarin vastgelegd wordt wie de (financiële) belangen mag behartigen op het moment dat iemand dit zelf niet meer kan. “Mijn advies is dan ook om niet te wachten met het opstellen van een (levens)testament, maar dit te regelen voor het te laat is”, zegt Bertine. Daarom organiseert DELA op 14 mei aanstaande een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Iedereen is welkom, ook zonder DELA-verzekering. Deelname is gratis en vrijblijvend.

Coöperatie DELA is de grootste uitvaartverzorger van Nederland en zet zich al ruim tachtig jaar in om nabestaanden op een passende wijze afscheid te kunnen laten nemen van hun naaste. Ongeacht of mensen verzekerd zijn of niet.

Wilt u meer informatie over (levens)testamenten?
U bent van harte welkom op dinsdag 14 mei 2019,
van  18.30 tot 20.30 uur in Uitvaartcentrum Kranen­burg, Kranenburgweg 3 te Zwolle.

Aanmelden
Meldt u zich aan via www.dela.nl/inschrijvenzwolle. Voor meer informatie over de bijeenkomst, of telefonisch aanmelden, kunt u contact opnemen met Janneke van Valkenburg, 06 30 50 31 64. 

Uiterlijke aanmelddatum is 13 mei 2019.

Door Redactie