Mooie plannen hadden ze bij aanvang van 2020. De praktijk bestaat 30 jaar en dat wilden ze graag
vieren. Corona heeft echter, net als bij veel anderen, veel veranderd. Dus geen open dag en geen festivi­teiten met het gehele team. ˝Onze filosofie, ons team, onze spirit en onze drive er iets moois van te maken blijft echter overeind. Daarom dit ‘open dag artikel’˝, vertelt tandarts Jeroen Bakker.

1990 Tandartspraktijk Bakker
Op 5 februari 1990 startte tandarts Jeroen Bakker zijn praktijk aan de Beukensingel 11 in Raalte. Alleen en met een duidelijke praktijkdoelstelling: “Het bieden van alle tandheelkundige zorg welke redelijkerwijs binnen de 1e lijn te bieden is.” Zijn gedachte hierbij was dat iedere persoon het liefst in de eigen vertrouwde en bekende omgeving zorg wil ont­vangen. Dit vermindert de spanning, vergroot het comfort en komt de zorg ten goede. Voorbeelden van tandheelkundige zorg die binnen deze doel­stelling van begin af aan werd geboden zijn: esthetische tandheelkunde, parodontologie, orthodontie, klein chirurgie, als ook zorg aan specifiek groepen zoals kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. Later is ook logopedie hieraan toegevoegd. Alles gericht op een optimaal functionerend gebit. Levenslang!

2020 Bakker Tandheelkunde & Orthodontie
Inmiddels is de eenmanspraktijk van Jeroen Bakker uitgegroeid tot een praktijk waar een team van 24 gedreven en betrokken medewerkers zich inzetten voor goede mondzorg in de meest brede zin. Algemene Tandheelkunde en Orthodontie zijn daarin de hoofdpijlers, waarbij orthodontie sinds 1996 toegankelijk is na verwijzing door tandartsen in Salland. De praktijkdoelstelling en filosofie heeft in de afgelopen 30 jaar nog niets aan waarde verloren. “Ons team gaat voor een optimaal gebit als belangrijk onderdeel van en in harmonie met elk persoon, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dat het leven beter, prettiger en comfortabeler maakt“.

Toekomst
In een tijd waarin veel verandert kijken we nadrukkelijk naar de toekomst en continuïteit. Vorig jaar werd de praktijk ingrijpend verbouwd en gelukkig net op tijd voor de Corona pandemie afgerond. Melonie Pouwels en Karin Smeijers zijn twee jonge ambitieuze tandartsen die het team hebben versterkt en inmiddels een belangrijk deel van de algemene tandheelkunde voor hun rekening nemen. Daarnaast wordt er veel geïnvesteerd in opleiding en stages.

Digitalisering opent de weg naar steeds meer en betere behandelmethoden. “Reeds in 2015 zijn wij overgegaan op het digitaal scannen van het gebit, waardoor ook een digitale maatwerk behandeling voor orthodontie, genaamd Insignia mogelijk werd. Dit jaar is daar een CBCT aan toegevoegd. Dit is een röntgenapparaat dat het volledige hoofdhals gebied 3-dimensionaal kan weergeven. Met name voor de klein-chirurgie en orthodontie biedt dit ongekende mogelijkheden“.

Een 30-jarig lustrum, maar helaas dus geen ‘open dag’ maar een ‘open dag artikel’. Toch nodigen zij u van harte uit een kijkje te komen nemen in de praktijk via de website www.kiezenvoordetoekomst.nl. Hierop kunt u kennis maken met het team en kunt u een virtuele rondleiding maken door de praktijk.

“Daarnaast dragen wij ook graag een steentje bij aan de algemene informatievoorziening omtrent tandheelkundige zorg. Aankomend jaar zullen wij elk kwartaal een special publiceren over een specifiek tandheelkundig onderwerp. De eerste special zal gaan over ‘Beugelbehandelingen en het nut’ en de tweede over ‘Tandvleesbehandelingen en de noodzaak’. Want wij Kiezen voor de Toekomst en beginnen daarbij met een degelijk fundament”.

Bakker
Tandheelkunde & Orthodontie
Beukensingel 18 A, 8102 JB  Raalte
0572-355535
info@bto.nu
www.kiezenvoordetoekomst.nl

Door Redactie