Uit het jaarlijkse ‘brede welvaart’-onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat jongvolwassenen, migranten en mensen met een lagere opleiding achterblijven op het gebied van welvaart.

De focus ligt niet alleen op inkomen en vermogen, maar strekt zich ook uit tot aspecten zoals gezondheid, welzijn, arbeidsmarktpositie, leefomgeving en vertrouwen in anderen en instituties. In totaal worden dertien factoren door het CBS geanalyseerd.

Bij acht van deze factoren scoren Nederlanders tussen de 25 en 35 jaar onder het gemiddelde. Ze zijn minder tevreden met hun werk, de hoeveelheid vrije tijd, hun woonsituatie en het leven in het algemeen. Bovendien zijn ze vaker slachtoffer van criminaliteit en hebben ze weinig vermogen. Wel vertonen ze bovengemiddeld vertrouwen in anderen en genieten ze een goede gezondheid.

Slechter dan vroeger

Niet alleen presteren jongeren slechter dan oudere generaties, maar hun welvaartsscores zijn ook verslechterd ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal jongeren (18 tot 25 jaar) en jongvolwassenen (25 tot 35 jaar) dat op minstens zeven indicatoren positief scoort, is aanzienlijk afgenomen ten opzichte van 2019.

Dit geldt eveneens voor mensen van wie minstens één ouder buiten Europa is geboren. Net zoals bij lageropgeleiden is de brede welvaart bij hen al geruime tijd relatief laag.

Bron: CBS

Door Redactie