In samenwerking met de gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe en Zutphen presenteert de gemeente Raalte met trots de Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor de periode 2024 tot 2026. Deze visie, getiteld “Kracht in Kwetsbaarheid,” legt de nadruk op het bevorderen van zelfstandig wonen met passende ondersteuning, zelfs voor degenen die psychisch kwetsbaar zijn of dakloos zijn geworden door omstandigheden.

Wethouder Gerria Toeter:  “We geloven dat mensen het beste herstellen en hun leven kunnen opbouwen wanneer ze in hun eigen buurt zelfstandig wonen, omringd door medebewoners die hen kunnen ondersteunen. Daarom zetten we in op het voorkomen van problemen en het bieden van begeleiding om een bestaan op te bouwen in een eigen huis. Dit geldt voor iedereen, ongeacht hun achtergrond”.

Samenwerken voor een goede thuissituatie

Sinds 2015 werken de vijf gemeenten nauw samen om mensen die in de problemen zijn gekomen en psychisch kwetsbaar zijn, een goed thuis te bieden. Ook in de gemeente Raalte zetten we vanaf 2024 nog nadrukkelijker in om onze inwoners in hun eigen buurt te ondersteunen bij het zelfstandig wonen.  De gemeente wil dat iedereen de kans krijgt om een veilige en stabiele plek te vinden waar ze zich thuis kunnen voelen. Lukt dat niet? Dan zijn er nog steeds plaatsen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de regio waar deze inwoners geholpen kunnen worden, om later wellicht alsnog de stap naar zelfstandigheid te kunnen zetten.

Brede inbreng 

Deze visie is tot stand gekomen met input van lokale adviesraden, cliëntvertegenwoordigers, gemeenteraden, aanbieders, woningcorporaties, zorgkantoren en andere maatschappelijke partners. De gemeente is er van overtuigd dat deze gezamenlijke inspanning bijdraagt aan een sterke en veerkrachtige regio waarin iedereen een plek heeft om thuis te komen.

De visie wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden van de vijf gemeenten met de vraag om deze vast te stellen. De gemeente kijkt uit naar een toekomst waarin zelfstandig wonen met hulp op maat voor iedereen binnen handbereik is.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie