Verkeerseducatie van wieg tot graf

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje, ook in het verkeer. Provinciaal onderzoek stelt dat bijna vijfennegentig procent van al die ongelukken het gevolg van menselijk falen is. De gemeente Raalte is dan ook blij toch voldoende ruimte in de begroting te hebben om het budget van twee euro per inwoner voor verkeersveiligheid te kunnen handhaven. “De aangekondigde bezuiniging stond haaks op de ambities uit onze verkeersagenda”, zegt de gemeentelijke verkeersveiligheidscoördinator Brigit van der Weegh. “Met het handhaven van dit budget behouden wij ook de provinciale subsidie, wat ons alle ruimte biedt het gedrag in het verkeer van wieg tot graf positief te beïnvloeden.”

Qua verkeersveiligheid lag de focus lange tijd op de inrichting van de wegen, waarbij rotondes, drempels en andere verkeersremmende maatregelen het aantal ongelukken moest verlagen. “Nu blijkt dat menselijk falen zo’n grote rol speelt, zetten wij vooral in op gedragsbeïnvloeding. Daar komt bij dat onveiligheid vaker een gevoel, dan een feit is. In het kader van onze verkeersagenda hebben wij onlangs een meldpunt voor onveilige situaties geïntroduceerd. Dat leverde ruim 550 reacties op, waarbij vooral gevoelens van onveiligheid worden genoemd en niet de locaties die je op basis van ongevallencijfers zou verwachten. Uit het aantal meldingen blijkt dat verkeersveiligheid leeft onder onze inwoners.”

Jong geleerd
Met fietsers, jonge bestuurders en ouderen als meest kwetsbare groepen in het verkeer, richt de gemeente Raalte zich met verkeerseducatie vooral op de jeugd en ouderen. “Dat begint al op de peuterspeelzaal, waar wij een lesprogramma inclusief ouderavond aanbieden om de allerjongsten spelenderwijs te leren dat je altijd uit moet kijken in het verkeer. Voor de basisscholen is het programma ANWB Streetwise beschikbaar, dat kinderen van groep één tot en met acht leert hoe zij veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. In onze gemeente doen alle basisscholen mee aan het officiële verkeersexamen in groep zeven en daar zijn wij trots op.” Scholen kunnen er ook voor kiezen  een voorlichtingsprogramma speciaal gericht op landbouwvoertuigen of de dode hoek te volgen. Kinderen mogen dan in het landbouwvoertuig of de vrachtwagen gaan zitten om zelf te ervaren vanaf welk punt een chauffeur pas zicht op fietsers heeft.

Smartphone
Ook het gebruik van de smartphone speelt een grote rol in de verkeerseducatie. “Speciaal voor deze mobiel sluiten leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool een zogeheten safetydeal, waarmee onder andere wordt overeengekomen dat eenmaal op de fiets het geluid van de mobiel uit staat. Met projecten speciaal afgestemd op de doelgroep en het gedrag dat wij willen beïnvloeden, gaat verkeerseducatie natuurlijk ook verder op het Carmel College Salland.”

E-bike
Vele jaren verder in het leven nemen oudere mensen steeds vaker met een e-bike deel aan het verkeer. “Speciaal voor deze groep is er een cursus die wij in samenwerking met onze lokale wieler-vereniging CRT Raalte aanbieden. Daarnaast is er ook een cursus voor de scootmobiel en een opfriscursus rijvaardigheid voor oudere automobilisten, die wij binnenkort via partners als WijZ welzijn bij onze oudere inwoners onder de aandacht brengen.”

Positieve invloed
Door van wieg tot graf in te zetten op verkeers-educatie gaat de gemeente Raalte voor een positieve invloed op het gedrag in het verkeer, zodat niet alleen gevoelens van onveiligheid, maar vooral ook feitelijke ongelukken tot een minimum worden beperkt.


Begroting in één oogopslag
Al in 2014 werd aangekondigd dat het budget voor verkeerseducatie vanaf 2018 volledig zou komen te vervallen, maar hoe anders hangt de vlag erbij nu de gemeente Raalte een structureel sluitende begroting heeft gepresenteerd. “De begroting is een hele verantwoordelijkheid”, zegt wethouder Frank Niens. “Het goede nieuws is dat onze financiën op orde zijn. Wij zijn blij dat er weer ruimte in de begroting is voor nieuw beleid en dat wij een aantal knellende bezuiniging, waaronder die op verkeerseducatie, niet hoeven door te voeren.” Wil jij de begroting inzien? Ga dan naar raalte.nl/begroting en bekijk de begroting in één oogopslag.


Door Redactie