Mantelzorger en ouder zijn…hoe doe je dat? Ben je mantelzorger als je de zorg hebt voor je kind met een beperking of een intensieve zorgvraag? Veel ouders herkennen zich niet in het woord “mantelzorger”. Het is gewoon je kind en daar wil je het beste voor! En ja…dat is ook zo! Maar naast het feit, dat deze zorg ‘gewoon’ onderdeel van het dagelijkse leven is geworden, vraagt het veel tijd en aandacht. Kinderen met een zorgbehoefte hebben vaak specifieke ondersteuning nodig op het gebied van zelfverzorging en op het gebied van sociaal functioneren.

Mantelzorgondersteuning Raalte kan samen met ouders kijken waar de ondersteuningsbehoefte ligt. Want bij elke nieuwe fase waar een kind ingaat, houd je vragen. Vragen gericht op zorg, regelingen, indicaties, school, werk, wonen en/of invulling van vrije tijd. Deze vragen kunnen energie kosten, waardoor het fijn kan zijn om gezamenlijk naar een passende ondersteuningsbehoefte te kijken. Naast deze vorm van ondersteuning richt de consulent zich ook op de ouder/verzorger zelf. Er wordt aandacht besteedt aan o.a. “Waar blijf jij als ouder?” en “Hoe houd jij het vol?”. De consulent kan meedenken om ook op dit vlak weer een beetje meer ruimte en energie te krijgen.

Samen Oplopen
Mantelzorgondersteuning biedt daarnaast ook een bredere gezinsondersteuning. Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben, komen daar vaak moeilijk uit. Door alle stress komt de ontwikkeling van de kinderen in de knel en worden gezinnen doorverwezen naar hulpverlening. Maar niet iedereen vindt dat altijd de fijnste oplossing. Om deze gezinnen te helpen en kinderen de kans te geven gezond op te groeien, is ‘Samen Oplopen’ van start gegaan. Bij Samen Oplopen worden vrijwilligers gekoppeld aan een gezin of jongere die veel stress en zorgen kent. De vrijwilliger trekt voor langere tijd op met een gezin en biedt op een vriendschappelijk wijze ondersteuning aan. Ook jongeren die onvoldoende steun van ouders hebben door omstandigheden en mantelzorgers die een stukje respijtzorg zoeken, kunnen een beroep op Samen Oplopen doen. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van een vrijwillig gastgezin. Deze gezinnen vangen kinderen op van gezinnen die wat ondersteuning kunnen gebruiken. Op deze manier ontstaat een moment van respijt voor de verzorger(s) om even tijd voor zichzelf te hebben of aan verplichtingen elders te kunnen voldoen. Spreekt dit je aan? Neem dan contact op met Mantelzorgondersteuning Raalte.

Ontmoetingen
Binnen Raalte hebben we gezocht naar alternatieve vormen voor ontmoeting. Zo zijn er mogelijkheden om mee te doen aan wandelingen, waarbij we naast de ontmoeting met andere ouders ook samen praten over verschillende levensvragen, over het leven met een kind met autisme of een partner met autisme. Ook is het mogelijk om een Autisme Belevings Circuit te volgen.

Oudercafé
In september en oktober gaat het “Oudercafé” van start. Het Oudercafé gaat een begrip worden in Raalte en omstreken, van waaruit activiteiten georganiseerd worden, ouders geïnformeerd worden over verschillende mogelijkheden in het zorgaanbod en niet te vergeten de “weg er naartoe”! Een plek waar je andere ouders ontmoet om ervaringen mee te delen aan de hand van verschillende thema’s. Een fijne plek waar je gezien en gehoord wordt als ouder. Houd de volgende data vrij in uw agenda:

16 september en 14 oktober ’s avonds van 20.00-22.00 uur, bij de Leeren Lampe in Raalte.
U kunt u opgeven bij Linda Berenschot, E. l.berentschot@carinova.nl T 06 124 360 81.

Meer informatie over het aanbod van Mantelzorg-ondersteuning Raalte? Neem gerust contact op.

Carinova Mantelzorgondersteuning
t 0570 51 81 85
e steunpuntmantelzorg@carinova.nl

Evenmens Raalte
t 0572 82 09 97
e info@evenmens.nl

Door Redactie