“We hebben keihard gewerkt om de FC Raalte sterker te maken”

Guus Temmink is normaliter niet een man die zijn boodschap van de daken schreeuwt. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur grijpt de lijsttrekker van het CDA echter graag zijn moment om het licht te laten schijnen over de afgelopen vier jaren. Ondanks de zware opgave van de bezuinigingen heeft het CDA als collegepartij namelijk toch veel geïnvesteerd en voorzieningen weten te realiseren.

Als hij zelf de balans opmaakt, is slechts één conclusie mogelijk: “In een moeilijke tijd van bezuinigingen hebben we het prima gedaan. We hebben keihard gewerkt om de FC Raalte sterker te maken”, aldus de sympathieke Raaltenaar.

Het is niet toevallig dat we elkaar spreken in het sportcafé van het nieuwe Tijenraan. Deze accommodatie is bij uitstek het symbool van een bestuurs-periode waarin bezuinigingen niet ten koste zijn gegaan van gemeentelijke ambities. “Natuurlijk maak je je als partij niet populair als je de nadruk legt op een financieel gezonde gemeente. We hebben echter tegelijk geroepen dat de bezuinigingsdrang geen gevolgen mag hebben voor de voorzieningen. De leefbaarheid moet op peil blijven en Raalte moet zichzelf op de kaart kunnen blijven zetten.”

Temmink laat weten trots te zijn op ‘zijn’ wethouder Gosse Hiemstra die verantwoordelijk was voor de nieuwbouw van Sportcentrum Tijenraan. Uiteraard wordt het een plek van samen bewegen en gezond leven, maar zeker ook van ontmoeting. “De sociale kracht van sporten moet je niet onderschatten. Vandaar dat we ook breed hebben geïnvesteerd in allerlei andere accommodaties. Dan moet je denken aan MFA de Belte in Nieuw Heeten, de atletiekbaan en het clubgebouw van de hockey in Raalte en zwembad de Tippe in Heino.”

Hiemstra heeft direct vanaf de aftrap van het bouwproces voor het nieuwe Tijenraan de verbinding gezocht met diverse betrokken, zoals de gebruikers maar ook de omwonenden. Het staat wat de lijsttrekker van het CDA betreft model voor het nieuwe denken: “Meer dan ooit moeten we het samen doen. Inwoners, ambtenaren, bestuur en politiek.”

Grootste lokale partij
Ook wethouder Jacques van Loevezijn heeft het in zijn ogen meer dan prima gedaan. Het betaald parkeren is afgeschaft en samen met de ondernemers is een economisch actieprogramma uit de grond gestampt. “Het CDA is de afgelopen vier jaar in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd geweest door twee mensen die keihard hebben gewerkt”, vindt Temmink die voor de komende periode een duidelijke ambitie ventileert. “We willen de grootste lokale partij in Raalte worden.”

Hij zegt het met een knipoog, maar de boodschap is kristalhelder. Een stem op het CDA betekent in zijn ogen een keuze voor een partij die van oudsher beschikt over een prima antenne in de diverse kernen en dicht bij de mensen staat. Anderzijds is het ook een stem op een partij die in staat is gemakkelijk verbindingen te leggen met Den Haag en Brussel.

 


Speerpunten 2018-2022
De kandidatenlijst van CDA Raalte is een mooie mix van ervaring en nieuwkomers met ambitie. “Stuk voor stuk actieve en bevlogen mensen die pragmatisch denken”, zegt Temmink die tot slot nog wel een aantal speerpunten voor 2018-2022 wil prijsgeven:

1) Het moet mogelijk zijn een differentiatie aan te brengen in de grondprijs van één industrieterrein

2) Aanpak verkeerveiligheid Ramele-Raalte Zuid-Westdorplaan

3) Nieuw sportbeleid

4) Een solide financieel beleid blijft voorop staan

5) Een nieuwe invulling voor vrijkomende agrarische bebouwing moet gemakkelijker worden

6) Onderzoek naar betere ondersteuning vrijwilligers

7) Niet-commerciële activiteiten moeten vrij zijn van leges

Door Redactie