De afgelopen maanden stonden in het teken van het onderzoek naar een nieuwe locatie voor de st. Bernadetteschool. Hierin stond het combineren van onderwijs en bewegen centraal. Er is uit het onderzoek gebleken dat alle betrokken partijen een voorkeur geven aan het bouwen van de school op het Sportpark.

Wethouders Breunissen en Toeter: “Het locatieonderzoek laat mooie kansen zien voor Heeten om onderwijs en sport te combineren. We gaan nu deze kansen vertalen naar een haalbare uitvoering.”

Begin dit jaar is een locatieonderzoek uitgevoerd om te kijken wat een geschikte locatie zou zijn voor de nieuwbouw van de st. Bernadetteschool in Heeten. Adviesbureau HEMM voerde het onderzoek uit en voerde gesprekken met omwonenden, schoolbestuur en sportverenigingen.

Haalbaarheidsonderzoek

Het adviesbureau HEMM gaat de komende maanden onderzoeken of en in welke vorm de st. Bernadetteschool kan verhuizen naar een Sportpark. De direct omwonenden worden bij dit haalbaarheidsonderzoek betrokken.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie