Van nationaal sportakkoord naar Roalter Sportakkoord

De gemeente Raalte gaat voortvarend aan de slag met een sportakkoord voor en door de gemeente: het Roalter Sportakkoord. Alle gemeenten zijn opgeroepen om aan te sluiten bij het nationaal sportakkoord door een lokaal sportakkoord te ontwikkelen. Het sportakkoord brengt partijen bij elkaar om sport en bewegen bij inwoners te stimuleren.

“We vinden het belangrijk dat onze inwoners, van jong tot oud, lekker in hun vel zitten, kunnen bewegen en de deur uitkomen” vertelt wethouder Dennis Melenhorst. “Ook voor de toekomst willen we ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan blijven sporten. Daarom gaan we aan de slag met het sportakkoord. Hiervoor hebben we Richard Migchielsen als sportformateur aangesteld.”

De invulling van het Roalter Sportakkoord komt vanuit de inwoners van de negen kernen. Zij vertegenwoordigen bedrijven, zorginstellingen, sport en onderwijs.

Onder leiding van de sportformateur gaan inwoners in vier groepen aan de slag. Met elkaar onderzoeken ze welke kansen er liggen als het gaat om vitaliteit van de inwoners, maar ook als het gaat om vitaliteit van de organisaties.

Sportformateur Richard Migchielsen: “We zien dat veel sportverenigingen het vaak al moeilijk genoeg vinden om de zaak draaiende te houden met de vrijwilligers die er zijn. De rek is er een beetje uit. Dit speelt niet alleen bij sport, maar bijvoorbeeld ook in de zorg- en welzijnssector en het onderwijs. Door samen te kijken naar wat je deelt kun je verbindingen leggen en samenwerken. Dit werkt, omdat er in de basis vaak overlappende doelen en drijfveren zijn. De komende periode willen we met elkaar op zoek naar deze drijfveren.”

Richard is geen onbekende in de gemeente Raalte. In het verleden begeleidde hij trajecten bij SV Raalte, Rohda en KWIEK. “Hierdoor ken ik de mentaliteit, de mensen, cultuur en de dynamiek die er is. Bij de mensen in de gemeente Raalte zit een goede energie, dit maakt het leuk om hier aan de slag te gaan. “

Op dit moment voert Richard kennismakingsgesprekken met verschillende organisaties. Op 4 december is er een interactieve kick-off. Daarna gaan in het voorjaar van 2020 vier groepen aan de slag om elk in drie sessies de lokale visie, thema’s en ambities uit te werken. Aan het begin van de zomer wordt het Roalter Sportakkoord gepresenteerd.

Wil je meer informatie of betrokken worden bij de gesprekken? Neem dan contact op met sportformateur Richard Migchielsen: 06-209 952 62 of richard@investtogrow.nl.

—————–

Themabijeenkomst door de gemeenteraad

Op 21 november organiseert de gemeenteraad een avond in Sportcentrum Tijenraan waar bedrijven en organisaties vanuit zorg, welzijn, sport en onderwijs kunnen pitchen. In hun pitch vertellen ze wat hun ambities zijn, maar ook welke kansen én uitdagingen ze zien in één of meerder thema’s uit het Nationaal Sportakkoord. Ook vertelt een deskundige iets over de trends in de sportwereld en sportbeoefening en over doelen die met sporten bereikt kunnen worden.

De gemeenteraad gebruikt de opbrengst van de themabijeenkomst om te bepalen welke doelen belangrijk zijn en waar het Roalter Sportakkoord -in ieder geval – invulling aan gaat geven.

——————

Het nationaal sportakkoord
In het Nationaal Sportakkoord staan zes thema’s centraal, deze kunnen ook een plek krijgen in het lokaal sportakkoord.
– Inclusief sporten en bewegen
– Duurzame sportinfrastructuur
– Vitale sport- en beweegaanbieders
– Positieve sportcultuur
– Vaardig in bewegen
– Topsport die inspireert

——————

Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16, 8101 AC Raalte
0572 – 347799
info@raalte.nl
www.raalte.nl

Door Redactie