Hoe zie jij de toekomst van de dorpsrand aan de noordoostzijde van Heino? Praat mee op maandagavond 31 oktober. Tijdens deze tweede bijeenkomst legt de gemeente verschillende toekomstscenario’s voor. De scenario’s zijn gebaseerd op de ideeën van de eerste bijeenkomst. Je bent tussen 19.00 uur en 21.00 uur van harte welkom in de kantine van VV Heino. Aanmelden is niet nodig.

Wethouder Alexander Kreule: “Tijdens de eerste bijeenkomst was er een grote opkomst van zowel inwoners als ondernemers. We hopen nu ook op weer zoveel belangstelling en betrokkenheid.”

Drie bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst stond in het teken van verkennen. De input is vertaald naar toekomstscenario’s. Met behulp van praatplaten zijn verschillende keuzes in beeld gebracht. Dit wordt op 31 oktober besproken. De gemeente wil graag achterhalen wat wel en niet aanspreekt. Begin 2023 volgt nog een derde bijeenkomst waarin het resultaat – de concept ontwikkelvisie – wordt gepresenteerd. Dit wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan het gemeentebestuur.

Doel: ontwikkelvisie opstellen

De ‘Dorpsrand Heino’ is het gebied tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino. Er speelt veel in dit gebied. Denk aan de woningbouwopgave, de opwaardering van de N35, de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort en klimaat- en energieopgaven. Dat biedt kansen voor de toekomst. In een ontwikkelvisie worden spelregels voor nieuwe ontwikkelingen vastgelegd. Dit doet de gemeente  samen met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Adviesbureau Land-id helpt bij het opstellen van de visie. De kerngroep, bestaande uit inwoners en ambtenaren, begeleidt het proces.

Ga voor meer informatie naar www.raalte.nl/dorpsrand-heino-n35.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie