Vanaf 2024 betalen verzekerden bij Salland Zorgverzekeringen € 145,90 zorgpremie per maand voor de basisverzekering. Salland Zorgverzekeraar in Deventer, een van de oudste zorgverzekeraars in Nederland biedt met haar zorgverzekeringen garantie op goede toegankelijke zorg tegen een lagere premie dan een aantal vergelijkbare zorgverzekeringen. Ook valt de premie minder hoog uit dan de eerdere schatting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De hoge zorgvraag, inflatie, terechte loonsverhogingen voor zorgpersoneel en kwaliteit van zorg zijn belangrijke factoren die bijdragen aan de totale kosten in de gezondheidssector, en in het verlengde daarvan, aan de zorgpremie.

“Dat we nu in staat zijn om een zorgpremie aan te bieden die lager uitvalt dan verwacht, is een direct gevolg van de organisatie en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in de regio”, vertelt Petra Teunis, voorzitter directieteam Salland Zorgverzekeraar. “We zien de ontwikkelingen als een eerste stap richting een beperktere stijging van de zorgpremie, om ervoor te zorgen dat de kosten niet voortdurend sterk stijgen.”

Makkelijker gezond leven in de regio

Salland Zorgverzekeraar bouwt in de regio Midden-IJssel met gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst, inwoners, Salland United, zorg- en welzijnsorganisaties van eerstelijnszorg tot en met Deventer Ziekenhuis aan een regionale organisatie van de zorg. “We werken onder meer samen op preventie, gezonde leefstijl, terugdringen van gezondheidsverschillen en -achterstanden en het efficiënter inrichten van de regionale gezondheidssector.

Door onder meer preventie en leefstijlverbetering is het mogelijk om een groot aantal ernstige gezondheidsproblemen én bijbehorende complexe zorgvragen en zorgkosten vroegtijdig te voorkomen of te minimaliseren. In de regio zijn al successen behaald op preventie en verlichten van de regeldruk en administratieve lasten voor de zorgverleners.

“Zaak is nu dit op te schalen, zodat meer inwoners én zorgverleners er baat bij hebben. Het vermindert de druk op de zorg, geeft meer tijd voor de patiënt en helpt om de voortdurende stijging van zorgkosten en zorgpremie te beperken”, vertelt Petra Teunis.

“Het allerbelangrijkste is dat iedereen een gelijke kans krijgt om makkelijker gezond te leven in de regio. En is zorg nodig, dan is het van belang dat deze dichtbij, beschikbaar en betaalbaar is. Ook hebben we afspraken met zorgverleners in heel Nederland, als zorg niet afdoende in de regio geregeld kan worden.”

Salland Zorgverzekeringen: goede zorg verzekerd zonder winstoogmerk

In Nederland is een basisverzekering (basispakket) voor elke inwoner verplicht. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd in het basispakket van de ouder(s). Elk jaar bepaalt de overheid voor het basispakket de hoogte van de zorgpremie, welke zorgkosten worden vergoed en het wettelijk verplicht eigen risico. In 2024 blijft het eigen risico ongewijzigd, € 385.

Het basispakket en eventuele aanvullende zorgverzekering sluit iedereen af bij een zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar bepaalt welke aanvullende verzekeringen zij aanbiedt tegen welke premie. Iedereen kan vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico van het basispakket. De zorgverzekeraar geeft dan korting op de maandelijkse premie voor de zorgverzekering.

Salland Zorgverzekeraar heeft geen winstoogmerk. Het overgrote deel van de opbrengsten van de zorgpremies van Salland Zorgverzekeringen wordt besteed aan de zorg. De overige inkomsten zijn om de organisatie en overige kosten te dekken en om reserves aan te houden om ook de zorg in de toekomst betaalbaar te houden.

Meer informatie

•    Interesse in Salland Zorgverzekeringen? Meer informatie over de zorgvergoedingen, premie, service en overstappen, kijk vanaf 10 november op Salland.nl.

•    Verzekerden ontvangen digitaal of per post de zorgpolis 2024 vanaf 10 november.

Door Redactie