Maak kennis met twee linkse gezichten

Arie van der Wilt zit al jaren in de raad. Hij is inhoudelijk scherp en kent alle dossiers op zijn duimpje.
Hij heeft ook een voorsprong door zijn werk. Zijn hele leven werkt hij namelijk al binnen gemeentelijke organisaties.
Van beleidsjurist tot directeur. Arie zet zich in voor mensen met een kleine portemonnee, voor iedereen die hulp nodig heeft, voor een duurzame gemeente en voor een beter klimaat.
En dat gaat prima samen! Mensen die zelf niet in staat zijn om te verduurzamen, moeten door de gemeente geholpen worden.

Wat drijft jou Arie?
“Ik vind dat in Raalte iedereen mee moet kunnen doen. Dat begint al bij ‘wonen’. Want we bouwen wel, maar relatief veel te weinig goedkopere woningen.
Rij maar eens over de meeste nieuwbouwplannen, bijvoorbeeld in Raalte-Noord. Bijna alleen maar tweekappers en vrijstaande woningen. Met een modaal salaris kom je daar bijna niet meer tussen.
Sociale huurwoningen hebben we nodig. En goedkope starterswoningen. Daarnaast zijn levensloopbestendige woningen, waar mensen tot op hoge leeftijd kunnen wonen, een must.”

Wonen, bouwen en bestemmen dus. Nog meer?
“Verder houd het thema duurzaamheid mij elke dag bezig. En in Raalte lopen we wat dat betreft achter de muziek aan. We zijn hier heel terughoudend om échte keuzes te maken.
We geven de landbouw vrij baan. Sterker nog: de gemeente stelt zelf de bouw van een megastal voor. Pal tegen het nieuwe landelijke beleid in.
In mijn ogen ongelooflijk. We moeten keuzes gaan maken. Die raken ook het traditionele buitengebied. We moeten een leefbaar Raalte doorgeven.”

Jos Verdaasdonk staat op plek twee.
Hij leeft zich uit op sociale thema’s als zorg, hulpverlening, schuldenproblematiek en minimabeleid.
Hij is een ouderwetse socialist, vindt hij zelf.

Waarom ben je eigenlijk zo links?
Omdat ik vind dat kansen per definitie ongelijk zijn verdeeld. Het begint al bij geboorte. Hoe goed kan je leren? Hoeveel geld hebben je ouders? Allemaal bepalend voor je eigen kansen.
We blijven alleen een sociaal land als we de lasten zo eerlijk mogelijk verdelen. En de mensen die het meest kunnen missen, dragen ook het meest af. Zo werkt het op gemeenteniveau ook vind ik.
Een gemeente zorgt dat iedereen mee kan doen. Dat elk kind een sport kan beoefenen. Dat iedereen weet welke regelingen er zijn. En dat alles in begrijpelijke taal wordt toegelicht.
En wie buiten de boot dreigt te vallen, kan rekenen op steun.

Klinkt leuk, maar wat kun je lokaal nou concreet doen?
Keuzes maken over beleid. Keuzes die er toe doen. Hoe richten we de schuldhulpverlening in? Hoe geven we het sociaal domein met alle zorgorganisaties en welzijnswerkers vorm?
Wat geven we voor toelagen aan welke inkomens? Hoe belonen we werk? Dit zijn allemaal zaken waar je als gemeente keuzes in kan maken.
Ik wil zorgen dat alles zo goed mogelijk uitwerkt voor degene die ons het hardst nodig heeft.

—————————

PvdA. Voor een eerlijke toekomst
De PvdA gelooft in een samenleving waarin mensen omkijken naar elkaar.
Een samenleving waarin iedereen meedoet. Ons verhaal is duidelijk: gelijke
kansen en een toekomst voor iedereen.

Wonen
Betaalbare huizen voor iedereen. Het kan echt! Daarom willen we:

 • Meer sociale huurwoningen bouwen;
 • Meer betaalbare starterswoningen realiseren;
 • Nieuwbouw meer gericht op rijtjeswoningen, appartementen en levensloopbestendige huizen;
 • Kijken naar betaalbare alternatieven, zoals woning splitsen, coöperatief bouwen enz.

Leven
Iedereen in Raalte doet mee! Daarom willen we:

 • Begrijpbare communicatie vanuit de gemeente voor iedereen;
 • Subsidie voor sport, cultuur en muziekonderwijs. Ondersteuning voor wie het niet zelf kan betalen;
 • Niet de regels, maar de inwoner centraal stellen;
 • Per inwoner kijken wat er nodig is om te helpen;
 • Actief achter de voordeur ondersteunen;
 • Op tijd problemen signaleren en als gemeente de helpende hand bieden.

Werken
We willen dat zoveel mogelijk mensen een passende baan vinden. Daarom willen we dat:

 • De gemeente ondernemers ondersteunt bij het bieden van werkgelegenheid aan eigen inwoners;
 • De armoedeval voorkomen wordt. Werk moet lonen;
 • Kwetsbare mensen een veilige werkomgeving hebben;
 • Beschutte werkplekken in stand blijven;
 • Per persoon gekeken wordt wat nodig is om iemand aan het werk te krijgen;
 • Bedrijventerreinen pas uitgebreid worden als de huidige zijn volgebouwd.

Doe je mee? Stem PvdA!
Meer weten over onze plannen en wat jij kan doen?
Kijk op: raalte.pvda.nl

—————————-

Door Redactie