Een groot deel van de inwoners is minder gaan bewegen als gevolg van de coronamaatregelen. Zo blijkt uit cijfers van de Sportpeiling van afgelopen zomer. Des te belangrijker om sport en gezondheid blijvend onder de aandacht te brengen. Sportbedrijf Raalte, het kenniscentrum voor sport en bewegen, heeft hierbij een missie: krachten bundelen en elkaar inspireren!

Raalte sportief en gezond
Iedereen in de gemeente Raalte sportief en gezond! Van Luttenberg tot Laag Zuthem. Daar gaat Sportbedrijf Raalte voor. Veel sport- en gezondheidsorganisaties/aanbieders en de gemeente streven hetzelfde doel na. Buurtsportcoach Brigit Trooster: “Sinds 2020 bestaat er het Roalter Sportakkoord, met als doel dat iedereen met plezier en zonder beperking kan sporten en bewegen. Daarnaast is er sinds kort het lokale Preventieakkoord, waarbij gezond leven centraal staat. Onder één herkenbaar label “Raalte sportief en gezond” bundelen we nu met alle supporters van sportief en gezond deze initiatieven en gaan we zorgen voor kennisdeling en inspiratie. Met hopelijk een sneeuwbaleffect van ambassadeurs uit de hele gemeente. En met de nieuwe subsidie ‘Sportief en gezond’ kunnen inwoners zelf vanaf 2022 mooie sportieve en gezonde plannen maken en doelen bereiken in hun dorp! Hiervoor stellen we o.a. een communicatietoolkit met eigen dorpslabel beschikbaar en organiseren we in elk dorp (online) sportcafés.”

De buurtsportcoach: jouw steuntje in de rug
In de gemeente Raalte zijn meerdere buurtsportcoaches actief: zij stimuleren iedereen van 0-100 jaar om met plezier en zonder beperking te sporten en bewegen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met lokale partijen zoals de sportverenigingen, het onderwijs, de welzijnsorganisatie en de buurtcentra. Ze verbinden je met de juiste mensen én middelen, vanuit het netwerk Raalte sportief en gezond. In ieder dorp is er een vast aanspreekpunt, herkenbaar en toegankelijk!

Zo gaan we in heel gemeente Raalte voor sportief en gezond! 

 

Sportbedrijf Raalte
Zwolsestraat 65
8101 AB Raalte
0572 760 600
info@sportbedrijfraalte.nl
www.raaltesportiefengezond.nl

Door Redactie