Wandelingen door bijzondere riviernatuur

Om te ervaren hoe bijzonder het rivierenlandschap aan de IJssel is, wordt deze zomer een reeks excursies georganiseerd door onder andere Natuur en Milieu Overijssel. Belangstellenden krijgen de kans om meer te horen over het herstel en behoud van kwetsbare natuur en te leren over ooibossen, natuurlijke graslanden en bedreigde vogelsoorten. Kom kijken, verwonderen en genieten van dit unieke stukje riviernatuur in Overijssel.

Natuurontwikkelingen langs de IJssel

In de uiterwaarden van de IJssel zijn veel organisaties bezig met de ontwikkeling van het landschap. Natuur en Milieu Overijssel helpt de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied IJsseluiterwaarden versterken. Rijkswaterstaat legt, vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW), natuurvriendelijke oevers aan waardoor waterplanten, vissen en insecten een betere leefomgeving krijgen. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is bezig met het versterken van de dijken om het achterliggende land te beschermen tegen overstroming. Omwonenden worden op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in het gebied.

Ga mee op avontuur

Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om samen met een expert te ontdekken hoe bijzonder het rivierenlandschap aan de IJssel is. Er worden daarom op verschillende momenten excursies langs de IJssel georganiseerd. Voor de maand juli staan de onderstaande excursies gepland.

Vrijdag 5 juli – Beleef het bijzondere rivierbos in Zalk

Langs de IJssel vind je unieke en zeldzame riviernatuur: hardhoutooibos. Enkele smalle stroken groeien nog op de hoge zandruggen in de uiterwaard bij Zalk. Het Zalkerbos is een echte parel, het grootste en het best bewaarde restant hardhoutooibos van Nederland. Op vrijdag 5 juli vindt hier de eerste excursie plaats. Het is een avondexcursie en start bij de ingang van het Zalkerbos. Bosexpert Lodewijk van Kemenade vertelt waarom dit bos zo bijzonder is en hoe we ervoor zorgen dat het behouden blijft.

Vrijdag 12 juli – Documentaire ‘Wilde bossen’

Op vrijdag 12 juli wordt de documentaire ‘Wilde bossen’ vertoond. Dit is een avond voor de donkergroene natuurliefhebber! Kom kijken naar een exclusieve film over de oudste bossen van Nederland. Na afloop van de film is er een nagesprek met de filmakers.

Dinsdag 30 juli – Wandeling Vreugderijkerwaard

Ervaar de graslanden van Vreugderijkerwaard op dinsdag 30 juli en ontdek dat dit een heerlijke plek is voor watervogels.

Aanmelden

Iedere wandeling is onder leiding van een expert. De expert vertelt over wat het natuurgebied zo bijzonder maakt. Wil je ook mee op pad langs de IJssel? Kijk voor meer informatie en om aan te melden op de website van Natuur en Milieu Overijssel: www.natuurenmilieuoverijssel.nl. Wees er snel bij! De meeste excursies zijn voor maximaal 15 personen.

Door Redactie