SallandWonen maakt werk van veilig wonen. SallandWonen vindt een veilige woning belangrijk. Het Strategisch Plan van SallandWonen heet ’Omdat Goed Wonen belangrijk is’. Goed wonen is ook veilig wonen. Het afgelopen jaar zijn de inspanningen van SallandWonen rondom veilig wonen vergroot. Wat betekent dat voor de huurders van SallandWonen?

Rookmelders
Dat betekent onder meer dat een medewerker van SallandWonen langs komt om rookmelders te plaatsen of te controleren. Zij controleren de werking van de rookmelders en vervangen eventueel oude exemplaren. Zij plaatsen rookmelders in woningen die nu nog geen rookmelders hebben. De medewerkers van SallandWonen geven ook tips voor het schoon houden van de rookmelders. Alles voor een veilige woning!

Open verbrandingstoestellen
Omdat een veilige woning belangrijk is, benadert SallandWonen de huurders met geisers en gas-kachels om die toestellen te vervangen door veilige hoog rendementsketels. Geisers en gaskachels zijn zogenaamde ‘open verbrandingstoestellen’. Bij het gebruik van die toestellen bestaat er een risico op het vrijkomen van koolmonoxide. Koolmonoxide is zeer gevaarlijk en koolmonoxidevergiftiging gaat sluipend en langzaam. SallandWonen wil voorkomen dat haar huurders aan koolmonoxide worden blootgesteld. Daarom krijgen alle huurders met een open verbrandingstoestel een aanbod om de apparaten te vervangen voor veiliger exemplaren. Wil de huurder het open verbrandingstoestel niet kwijt, dan plaatsen zij een koolmonoxidemelder in de nabijheid van elk open verbrandingstoestel.

Asbest
In een veilige woning wil je ongelukjes met asbest voorkomen. Een ongelukje met asbest is bijvoorbeeld per ongeluk een gat in asbesthoudend materiaal boren of er een stukje afzagen. Bij deze bewerkingen kunnen dan asbestvezels vrijkomen. Asbesthoudende materialen kunnen voorkomen in woningen met een bouwjaar voor 1994. SallandWonen heeft de asbesthoudende materialen al eerder in beeld gebracht op basis van inspecties per type woning. Alle bevindingen van die inspecties zijn op kaarten gezet, die aan alle bewoners zijn uitgereikt. Deze zogenaamde meterkastkaarten geven informatie over waar zich asbesthoudende materialen in de woning bevinden.

Ventileren
Een veilige woning is ook een gezonde woning. Een goed binnenmilieu zorgt niet alleen voor een comfortabel gevoel, maar voorkomt ook gezondheidsproblemen. SallandWonen zorgt ervoor dat in al haar huurwoningen een optimale ventilatie mogelijk is. In het verleden werd vooral geventileerd door een raam open te zetten. Door woningen extra te isoleren is het nodig om meer te ventileren. Door het plaatsen van ventilatieroosters en mechanische ventilatie zorgen zij ervoor dat er continu sprake is van verversen van de lucht in de woning. Voorwaarde is wel dat de ventilatieroosters in de open stand staan. Continu verversen van de lucht in huis is noodzakelijk voor een goede gezondheid. De voornaamste reden voor het ventileren van uw woning is vocht. Bijvoorbeeld door douchen, het ophangen van natte was, huisdieren of koken, raakt de lucht in uw huis vochtig en vervuild. En daardoor ontstaan problemen als ongedierte in de woning, een muffe en bedompte geur en schimmelvorming. U kunt hierdoor ziek worden of chronisch verkouden. Een goede manier van ventileren is daarom essentieel.

Veilige woning
Naast de hier genoemde initiatieven doet SallandWonen nog meer. Zo keuren zij met regelmaat de gas- en elektra-installatie in de woningen. Zij leveren nieuwbouwwoningen op met een Politiekeurmerk Veilig Wonen certificaat beveiligde woning en kijken goed naar het verlichtingsplan rondom de woning. Ook een goed af te sluiten woning met goede verlichting draagt bij aan een veilige woning.

Wat kunt u doen
Kijk op de website www.sallandwonen.nl voor meer informatie. Hier vinden niet alleen huurders informatie, maar iedereen kan hier terecht voor algemene informatie over Veilig Wonen en vindt u verwijzingen naar diverse organisaties.

Door Redactie