Het zal je gebeuren. Je loopt op straat en een verwarde man spreekt je aan. Zijn pet staat scheef op zijn hoofd. Hij draagt sokken in zijn sandalen en frommelt een mondkapje ongemakkelijk tussen zijn vingers. Zijn blik staat op oneindig en af en toe kijkt hij met lege ogen naar een voorbijganger. “Ik moet naar het ziekenhuis”, stamelt hij. “Ik moet er om acht uur zijn.” In Raalte is helemaal geen ziekenhuis. En op je horloge zie je dat het al tien uur is geweest. Wat doe je op zo’n moment? 

Behulpzame mensen
De situatie is nagespeeld door een acteur in het centrum van Raalte. Het blijkt confronterend en zorgt voor veel opschudding en emoties. Sommige voorbijgangers laten de verwarde man aan zijn lot over. Maar vele behulpzame mensen, jong en oud, spreken hem aan, willen de verwarde man helpen en zijn zichtbaar geraakt. De één stelt vergeefs vragen, de ander wil de politie bellen of met de man naar de dokter lopen. 

Dementievriendelijke samenleving
Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. De gemeente Raalte wil graag een dementievriendelijke gemeente zijn, waarin ook dementerenden een plek hebben in onze samenleving. Wethouder Gerria Toeter: “We zullen in de toekomst steeds vaker met dementie geconfronteerd worden en we willen graag een samenleving zijn waarin iedereen zo lang mogelijk mee kan doen. Dat betekent dat we handvatten moeten krijgen hoe we dementie kunnen herkennen en hoe we hier mee omgaan.” 

Wat kun je doen?
Zodra er sprake is van beginnende hersenschade, wil het nog niet zeggen dat je diep dement bent en afhankelijk bent van anderen. Blijf mensen betrekken, wees eerlijk, benoem wat je ziet en praat erover als je durft. Loop er niet voor weg, want dat wordt gevoeld.

Naast verantwoorde zorg gaat goede dementiezorg ook om zingeving. Ertoe doen! Dat is voor ieder mens belangrijk en voor mensen met dementie niet minder. Bij dementieconsulent Jeannet Kleine Schaars en bij de thuiszorgorganisaties kan je met vragen en zorgen terecht. Ook is er informatie beschikbaar voor ontmoetingscentrum ‘Kom d’r in’, Alzheimer Café Raalte en professionele ondersteuning.

De dementie consulent
Jeannet Kleine Schaars is als wijkverpleegkundige werkzaam bij de gemeente Raalte en kan (kosteloos) even meedenken over de best passende vorm van ondersteuning, al vanaf het ‘niet-pluis-gevoel’. Dit kan ondersteuning zijn vanuit een eigen netwerk, maar ook professionele ondersteuning thuis of elders. Contact dementie consulent: 06 13 53 92 93  of raalte@dementiesalland.nl

Het Ontmoetingscentrum ‘Kom d’r in’:
Een gezellig ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen en hun naasten, waar je even op adem kunt komen. Er is begrip voor de situatie thuis. Het is ook een plek waar je naaste zich prettig voelt waardoor je zelf bijvoorbeeld even een boodschap kunt halen. Er is altijd een professional aanwezig en daarnaast vrijwilligers die zelf ervaringsdeskundig zijn, waardoor er veel ruimte is voor begrip.

Wanneer: Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Maak een afspraak via onderstaande contactpersonen.
Locatie: Voorlopig in Het Annahonk (achterkant Anna Huis, de Plas 8 in Raalte)
Contact: Marleen Kardijk, 0570 82 09 97 of mkardijk@evenmens.nl
Jannie Melenboer,  0570 51 81 85 of
j.melenboer@carinova.nl

Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16, 8101 AC Raalte
t 0572 – 347799
e info@raalte.nl
i www.raalte.nl 

 

Door Redactie