Omheining verzorgt dit jaar de jaarlijkse Vrienden-van-het-Dorpshuus-avond. De presentatoren Jan Jonge Poerink en Ton van de Griendt laten je kennismaken met een nieuwe kijk op het Heino van vroeger, tot aan nu:  50 jaar Heino met de blik op allerlei ontwikkelingen. De onderwerpen worden met tekst, foto’s en filmfragmenten dan wel materialen levendig gepresenteerd.

In een niet eerder vertoonde presentatie wordt een beeld geschetst van wat Omheining in huis heeft. Naast de geschiedenis van Heino in vogelvlucht nemen zij u mee naar de actuele projecten. Wat zijn bijvoorbeeld de plannen met de Breedenhorst, de voorlichting in het onderwijs en het beschikbaar gekomen oude gemeentearchief? Ook duiken ze nog in de historie van de dorpsfeesten, niet gek zo kort voor koningsdag. Tenslotte worden voorbeelden aangedragen over de wijze waarop u of uw organisatie gebruik kan maken van de digitale bestanden.

Natuurlijk verwelkomen we Vrienden en belangstellenden met een (gratis) kopje koffie.
De Vriendenavond wordt gehouden op 26 april a.s., aanvang 19.30 in het Dorpshuus Heino. toegang gratis; Graag even aanmelden op de mail: vrienden@dorpshuusheino.nl

Door Redactie