‘Als het gaat knellen leidt wederzijds begrip tot een passende oplossing’

Het verzorgen van een ouder, partner of kind. Je doet het met liefde, maar soms is het zwaar. Zeker als je de zorg met werk moet combineren. Gelukkig hebben steeds meer werkgevers oog voor de mantelzorgers onder hun personeel. Aan tafel zitten Henk Wijnberg, Production Manager en Inge Wilson, HR Manager van Dunlop en Marita Spenkelink, hoofd personeelszaken van Jansman Bouw, onderdeel van Hegeman Holding. Zij vertellen hoe wederzijds begrip tot een passende oplossing leidt als werk en mantelzorg even niet te combineren zijn.

Bij beide bedrijven is het aantal mantelzorgers niet precies bekend, maar zeker is dat zich ook stille mantelzorgers onder het personeel bevinden. Om overbelasting van werkende mantelzorgers te voorkomen, is het van belang dat werkgevers dit onderwerp bespreekbaar maken. “Zo hebben wij er in ons personeelsblad aandacht aan besteed”, vertelt Marita. “Maar de bouw blijkt nog altijd een stoere mannenwereld waar eventuele zorgen niet snel worden gedeeld. Sinds kort ga ik de bouw op om de mannen persoonlijk te spreken.”

Persoonlijk contact
Ook Dunlop investeert in persoonlijk contact. “Ik ben veel op de werkvloer, ken de thuissituaties van mijn mensen”, licht Henk toe. “Als ik merk dat er zorgen zijn, maak ik het direct bespreekbaar. Ook bij verzuim vraag ik altijd hoe het gaat, verder doorvragen helpt om eventuele overbelasting door mantelzorg boven tafel te krijgen.” Het bespreekbaar maken van mantelzorg, brengt ook verbinding op de werkvloer. “Zo bleken twee medewerksters in hetzelfde schuitje te zitten”, aldus Inge. “Met enige stimulans van onze kant delen zij nu hun ervaringen.”

Geven en nemen
Bij het voorkomen van overbelasting is een goede balans tussen werk en privé belangrijk, zeker als er sprake is van mantelzorg. “Als de combinatie werk en mantelzorg gaat knellen, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan”, zegt Marita. “Maar het kan niet zo zijn dat voor een oplossing alleen naar de werkgever wordt gekeken. Gelukkig laat de praktijk zien dat als werknemers aankloppen er in overleg heel veel mogelijk is in een goed evenwicht tussen werknemers en werkgevers. Als de situatie erom vraagt, hoort een stuk zorgverlof daar zeker bij.”

Passende oplossing
Dunlop deelt de ervaring dat je als werkgever niet alleen hoeft te geven. “Als je vraagt wat iemand nodig heeft, blijkt dat niet eens zo veel te zijn”, concluderen Henk en Inge. “Begrip is vaak al heel veel waard. En kom je vervolgens in goed overleg tot een passende oplossing, dan is de dankbaarheid groot.” Zou het bespreekbaar maken van mantelzorg met deze conclusie niet voor iedere werkgever vanzelfsprekend moeten zijn?

————————–

Ondersteuning voor mantelzorgers
Voor mantelzorgers is de impact van het coronavirus groot. Als diegene voor wie je zorgt in een instelling woont waarvan de deuren wegens infectiegevaar zijn gesloten, dan kun je nu niet meer helpen. Je verliest het contact, een stukje toezicht en je maakt je mogelijk zorgen.

Als je thuis voor je naaste zorg dan komt er nu veel druk op je te staan. Dagbestedingen zijn gesloten, de thuiszorg komt niet of minder vaak en vaak is de begeleiding thuis ook gestopt. Het dagritme en structuur vallen weg, en ook de sociale contacten worden minder. Als mantelzorger voel je daardoor nog meer druk om er te zijn voor je naaste die hulp nodig heeft. Je bent meer thuis en hebt minder ondersteuning.

Mantelzorgondersteuning Raalte
Mantelzorgondersteuning Raalte is er speciaal voor jou als mantelzorger. Hier kun je met al je vragen terecht. De medewerkers bieden een luisterend oor en zoeken samen met je naar oplossingen.

Carinova
steunpuntmantelzorg@carinova.nl
www.mantelzorgondersteuningcarinova.nl
0570- 518934

Evenmens
hspoolder@evenmens.nl
www.evenmens.nl
0572 – 820997 / 06 – 36 40 38 98

Zorgladder
Om je als mantelzorger te helpen in tijden van crisis ontwikkelde MantelzorgNL de zorgladder. De zorgladder is een hulpmiddel, waar mantelzorgers kunnen kijken waar ze tegenaan lopen en waar ze in deze periode van crisis hun vragen kunnen stellen. En met name: wat te doen als het gewoon niet meer gaat? De zorgladder is te vinden op: www.mantelzorg.nl/zorgladder

—————————–

Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16
8101 AC Raalte
0572 – 347799
info@raalte.nl
www.raalte.nl

Door Redactie