Het beweidingsseizoen voor vee op dijken in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is afgelopen. Het stormseizoen is begonnen en dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Schapen mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat beschermd.

In het stormseizoen is de kans op storm en hoogwater het grootst. Een stevige en dichte grasmat op de dijken is dan belangrijk. Wortels van gras, planten en kruiden houden de grond stevig bij elkaar. De grasmat dient daardoor als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater.

Bij natte omstandigheden bestaat de kans dat vee de graszode kapot loopt. Deze kan niet herstellen, omdat het groeiseizoen voorbij is. Om de grasmat tijdens het stormseizoen te beschermen, mag het vee tijdelijk niet meer op de dijken grazen. In het voorjaar van 2023 mogen de schapen weer terug op de dijk.

Belang van sterke dijken

Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Hoe beter de dijken worden onderhouden, hoe sterker ze zijn in situaties wanneer het er op aan komt en het water krachtig tegen de dijken aan klotst.

Hoe minder schade door het jaar heen ontstaat, hoe minder herstelwerkzaamheden nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden.

Door Redactie