Wanneer er iemand in uw omgeving overlijdt, komt er veel op u af. En denkt u waarschijnlijk niet aan belastingzaken. De Belastingdienst snapt dit. Tot de Belastingdienst contact opneemt, hoeft u dan ook niets te doen. En daarna? In dit artikel leest u wat u na het overlijden van iemand in uw omgeving moet regelen. En waar u terecht kunt voor meer hulp.

1. Moet ik een overlijden doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee, een overlijden hoeft u niet zelf door te geven. De Belastingdienst hoort van het overlijden via de gemeente.

2. Hoe geef ik een contactpersoon door aan de Belastingdienst?

Kort na het overlijden stuurt de Belastingdienst een brief. Deze brief wordt bezorgd op het adres van de persoon die overleden is. In de brief vraagt de Belastingdienst u om een contactpersoon door te geven. Het is belangrijk dit snel te doen. Ook als u op hetzelfde adres blijft wonen als de overledene, bijvoorbeeld omdat u samenwoonde. Zo kan de Belastingdienst post sturen naar de juiste persoon.

3. Wat is de nabestaandenmachtiging?

Met de nabestaandenmachtiging regelt u online de belastingzaken en toeslagen voor de persoon die overleden is. De machtiging is digitaal en verbonden aan uw DigiD. U kunt een nabestaandenmachtiging aanvragen via het online formulier ‘Aanvraag nabestaandenmachtiging’.

Wilt u de nabestaandenmachtiging niet online regelen? Maak een afspraak bij een van de balies bij de Belastingdienst. Daar koppelt de Belastingdienst de machtiging aan uw DigiD.

4. De persoon die overleden is, kreeg toeslagen. Wat moet ik daarmee doen?

Wanneer alle gegevens bij Toeslagen bekend zijn, krijgen erfgenamen een definitieve berekening van de toeslagen. U hoeft hier niets voor te doen.

Heeft de overledene te weinig toeslag gekregen? Dan betaalt Toeslagen het verschil aan de erfgenamen uit. Heeft de overledene te veel toeslag gekregen? Dan moeten de erfgenamen dit bedrag terugbetalen.

Als uw partner overlijdt, worden de toeslagen die op naam van uw partner stonden, overgezet op uw naam. Staan de toeslagen al op uw naam? Dan kan het toeslagbedrag dat u ontvangt veranderen.

Door een overlijden kan het inkomen van de achterblijvende partner veranderen. Bijvoorbeeld door een nabestaandenpensioen of doordat de hoogte van de AOW verandert. Controleer daarom zo snel mogelijk op toeslagen.nl of de gegevens nog kloppen. En had u samen nog geen toeslagen? Misschien hebt u daar nu wel recht op. Bereken het zelf op toeslagen.nl.

5. Moet ik aangifte inkomstenbelasting doen voor de persoon die overleden is?

U krijgt automatisch bericht als u aangifte inkomstenbelasting moet doen voor de persoon die overleden is. In veel gevallen doet u aangifte over het jaar van overlijden. En als dat nog niet gedaan is, moet u soms ook aangifte doen over het voorgaande jaar.

Hulp bij belastingzaken na overlijden

Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/nabestaanden voor meer informatie. Met de checklist nabestaanden maakt u een persoonlijk overzicht met zaken die u in uw situatie moet regelen.

U kunt ook gratis bellen met de BelastingTelefoon voor nabestaanden. Het telefoonnummer is (0800) 235 8354.

En wilt u weten wat u nog meer met de overheid moet regelen als iemand in uw omgeving overlijdt? Op rijksoverheid.nl/overlijden maakt u een overzicht dat bij uw situatie past.

Foto (C): Belastingdienst 

Door Redactie