Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de Monumentenwacht is gestart met inspecteren, adviseren en herstellen van ons Nederlands erfgoed. Ter ere van dit jubileum organiseert Monumentenwacht een spectaculaire persaftrap in alle 12 provinciën.

Op donderdag 23 februari, om klokslag 10 uur ‘s ochtends, onthullen de monumentenwachters indrukwekkende geveldoeken aan markante, monumentale gebouwen. Dit gebeurt in sommige gevallen zelfs abseilend, vanaf grote hoogte.

Monumentenwacht Overijssel organiseert deze spectaculaire aftrap vanuit de toren van het Academiehuis Grote kerk in Zwolle met behulp van wethouder Monique Schuttenbeld.

Extra bijzonder, want het Academiehuis Grote Kerk Zwolle was destijds de eerste abonnee van de Monumentenwacht in Overijssel! Ondertussen inspecteert stichting Monumentenwacht Overijssel al ruim 2.600 historische bouwwerken en groen erfgoed!

Toekomstgerichte aanpak

De Monumentenwacht staat na 50 jaar niet stil: er komen nieuwe monumenten, abonnees en nieuwe inspectie-instrumenten bij. Denk aan het inzetten van drones, warmtebeeldcamera’s en endoscopen.

Bovendien inspecteert de Monumentenwacht sinds een aantal jaar niet alleen historische gebouwen, maar ook ander cultureel erfgoed zoals archeologische en groene monumenten. De basis blijft echter hetzelfde: monumenteneigenaren ondersteunen bij de duurzame instandhouding van ons cultureel erfgoed, ook voor toekomstige generaties.

Door Redactie