‘Goede ideeën van inwoners verdienen altijd een concreet resultaat’

Naast Raalte en Heino telt onze gemeente een aantal kleinere dorpen waar het heerlijk wonen is. De betrokkenheid van inwoners blijkt in alle kernen groot, wat zich vertaalt in de meest uiteenlopende initiatieven die het leven van jong en oud verrijken. Maar soms komt een initiatief niet verder dan een goed idee of wordt de handschoen niet als vanzelf opgepakt. In die gevallen bieden Roxane de Pina, Silke Schuurman en Saskia Pijnappel, de opbouwwerkers van WijZ welzijn uitkomst. “Wij ondersteunen initiatieven van inwoners of komen zelf met initiatieven om de leefbaarheid in onze dorpen voor alle inwoners verder te versterken.” 

Inwoners van de verschillende kernen kunnen altijd bij de opbouwwerkers aankloppen als het niet zelf lukt een goed idee in een concreet resultaat te vertalen. “Zo deed de Lionsclub Raalte eind vorig jaar een beroep op ons netwerk om mensen, die het verdienden extra in het zonnetje te worden gezet, voor hun running diner uit te nodigen.” Waar mogelijk zoeken de opbouwwerkers bij het ondersteunen van initiatieven naar mogelijke verbindingen. “Toen bleek dat in verschillende kernen het initiatief werd genomen om duofietsen aan te schaffen, hebben wij ze – om de kans van slagen te vergroten – in één subsidieaanvraag bij elkaar gebracht. Een succesvolle verbinding, want inmiddels is de subsidie toegekend en kunnen de duo-fietsen worden aangeschaft.”

Blijvend succes
Natuurlijk zien inwoners lang niet alle mogelijk-heden om de leefbaarheid van hun dorp te versterken. Reagerend op signalen vanuit de samenleving nemen de opbouwwerkers dan ook zelf initiatief om inwoners te bewegen in actie te komen. “Een mooi voorbeeld is de ‘goed gemutste breicampagne’, waarbij wij vanuit diverse kernteams mensen bij elkaar hebben gebracht om in het kader van deze landelijke campagne kleine mutsjes voor op drinkflesjes te breien. De opbrengst was niet alleen twintig cent per verkocht mutsje voor het Nationaal Ouderenfonds, maar in Nieuw Heeten ook een clubje dat blijvend bij elkaar komt om samen creatief bezig te zijn.”

Waardevol netwerk
Ook wanneer de opbouwwerkers het initiatief nemen, is het – net als bij initiatieven vanuit de dorpen zelf – altijd de bedoeling dat inwoners zelf de regie in handen nemen. “Altijd is ons doel het bevorderen van ontmoeting, participatie én zelfredzaamheid. Daarbij speelt onze positie in de tien kernteams van onze gemeente een belangrijke rol. De kernteams vormen een waardevol netwerk waar verschillende op zorg en welzijn gerichte organisaties elkaar voeden, signalen opvangen en verbindingen leggen. Een geweldige aanvulling op het netwerk waar wij onderdeel van uitmaken via onze overige taken binnen het jongerenwerk, ouderenwerk en vrijwilligerswerk van WijZ welzijn.” Wie met een mooi initiatief de leefbaarheid in eigen dorp wil versterken, is bij de opbouwwerkers van WijZ welzijn dus zeker aan het juiste adres.


Wie helpt mijn idee realiseren?!
Heeft u ook de behoefte of een goed idee om de leefbaarheid in uw dorp te versterken? Maar weet u niet waar te beginnen? Neem dan contact op met de aan jouw dorp gekoppelde opbouwwerker van WijZ welzijn. Zij helpt je graag op weg om een idee, eventueel in samenwerking met dorpsgenoten, om te zetten in het zo gewenste resultaat.

Opbouwwerk Raalte Noord en Raalte Centrum/Zuid
Roxane de Pina, telefoon: 06 – 1250 7481
r.depina@wijz.nu

Opbouwwerk Heino en Nieuw Heeten
Silke Schuurman, telefoon: 06 – 4164 3398
s.schuurman@wijz.nu 

Opbouwwerk Laag Zuthem, Lierderholthuis, Mariënheem, Heeten, Luttenberg en Broekland
Saskia Pijnappel, telefoon: 06 – 1367 8478


 

 

 

Vrijwilligerspunt Raalte
Passage 3, 8102 EW Raalte
0572 – 365343
vrijwilligerspuntraalte@wijz.nu
Openingstijden:
di + wo 10.00 tot 12.30 uur
do 14.00 tot 16.30 uur

Vrijwilligerspunt Heino
Marktstraat 7, 8141 GA Heino
0572 – 700212
vrijwilligerspuntheino@wijz.nu
Openingstijden:
ma – vr 9.00 tot 16.00 uur
za 9.00 tot 12.30 uur

Door Redactie