“Het is belangrijk dat een mantelzorger goed  voor zichzelf zorgt”

Dat het niet altijd makkelijk is om hulp te vragen, dat weten we bijna allemaal. En al helemaal niet voor jezelf. Toch is het erg belangrijk om als mantelzorger goed voor jezelf te blijven zorgen. Tenslotte kun je een naaste pas helpen als je zelf goed in je vel zit. Mensen vinden zichzelf ook lang niet altijd een ‘mantelzorger’, maar het is goed om dit wel in te zien wanneer er gedurende langere tijd voor een ander gezorgd wordt.

Steunpunt Mantelzorg Carinova helpt hierbij. Zij ondersteunen mantelzorgers van vijf verschillende doelgroepen in Raalte en Deventer. 

• Mantelzorgers van chronisch zieken

• Mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen

• Mantelzorgers van mensen met GGZ problematiek, bijvoorbeeld borderline, autisme, verslaving en depressie

• Ouders van kinderen met een beperking 

• Jonge mantelzorgers in de leeftijd van 6 tot 24 jaar.

Mantelzorgconsulent voor chronisch zieken, Kelly Bekebrede: “We verdiepen ons in  de vraag van de mantelzorger. Soms kijken we naar hoe de zorg het beste georganiseerd kan worden. Maar ook sociaal en emotioneel bieden we hulp. Want hoe blijf jij als mantelzorger overeind? Hoe zorg je voor jezelf? Kun je soms ook ‘nee’ zeggen tegen iemand die jouw hulp vraagt? Het is belangrijk dat een mantelzorger goed voor zichzelf zorgt.”

Aan jonge mantelzorgers geeft Steunpunt Mantelzorg weerbaarheidtrainingen en cursussen met onderwerpen als; hoe ga je om met een broertje of zusje die autisme heeft? Als jongeren zich hier zorgen over maken zijn ze in principe al mantelzorger. Ze zijn er (ongemerkt) dag en nacht mee bezig. Dirk Dijkgraaf, consulent voor jonge mantelzorgers, vertelt dat vooral het lotgenotencontact heel belangrijk is. De herkenning én de erkenning. Er zijn ook anderen die in hetzelfde schuitje zitten. “Thuis gaat de aandacht meestal naar iemand anders. Ik organiseer leuke dingen voor de jongeren; we gaan bijvoorbeeld bowlen of naar een voorstelling. En eens per jaar gaan we een weekendje weg. Alles kan even losgelaten worden. Geweldig om te zien hoe de jongeren hierdoor opbloeien!”

Door Steunpunt Mantelzorg wordt één op één ondersteuning aangeboden, maar er worden ook gespreksgroepen en themabijeenkomsten georganiseerd. Verder ondersteunen ze bij keukentafelgesprekken, wordt er doorverwezen en helpen ze de juiste weg te vinden naar instanties. Ook maken zij onderdeel uit van de Kr8 van Raalte, net als o.a. Evenmens en de Kern en werken zij samen met andere organisaties als Mee, Dimence etc.  

Mantelzorgers geven vaak veel op om te zorgen voor een naaste. Een baan of een hobby. Soms verwateren zelfs vriendschappen. “We zien ook dat ouders zich er niet altijd van bewust zijn, dat ze mantelzorger zijn voor hun kind. Zo had ik contact met ouders van een schizofrene volwassen zoon,” vertelt Marian Oosterwechel, mantelzorgconsulent. “Hij woont zelfstandig, maar de lijn tussen ouders en zoon was zo stevig, dat ze volledig voor hem zorgden. Deze ouders waren overbelast geraakt. Ik heb hen veel informatie gegeven over dit ziektebeeld. Hierdoor ontstond het besef dat hun zoon veel zelfstandiger zou kunnen zijn. De ouders konden zich geleidelijk aan wat terugtrekken, waardoor er meer lucht kwam. Zo ontstond er een veel gezondere situatie.” 

Als u iemand bent of kent
die mantelzorger is, 

meldt u zich dan aan via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

 

Steunpunt Mantelzorg – Mantelzorgondersteuning Carinova
t 0570 – 51 81 85
i www.mantelzorgondersteuningcarinova.nl
e steunpuntmantelzorg@carinova.nl

Door Redactie