Afgelopen juni concludeerden het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Overijssel en gemeente Raalte dat het plan voor Knooppunt Raalte niet haalbaar is binnen het budget van € 50,2 miljoen.

Partijen hebben onderzocht wat er mogelijk is binnen € 65 miljoen, het budget als alle bijdragen worden geïndexeerd. De conclusie is dat ook dit budget onvoldoende is voor een toekomstbestendige oplossing. Vanwege de noodzaak voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming en veiligheid bij Knooppunt Raalte, starten partijen daarom de gesprekken om de mogelijkheden over het vervolg van het project te verkennen.

Wat is er onderzocht?

Op basis van het ontwerp uit de bestuursovereenkomst (2018) zijn verschillende varianten onderzocht. Denk hierbij aan verschillende hoogtes en dieptes van de N35 en de N348.

Ook is gekeken naar gelijkvloerse oplossingen voor het kruispunt en oplossingen waarbij de huidige spoorwegovergang in de N348 blijft bestaan. Voor alle varianten is gekeken of ze bijdragen aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming en veiligheid, de hoofddoelstellingen van het project. Varianten die niet voldoende bijdragen aan de hoofddoelstellingen zijn afgevallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de varianten waarin de huidige spoorwegovergang in de N348 blijft bestaan.

Wat betekent dit?

De conclusie is dat zonder extra budget een toekomstbestendige oplossing niet mogelijk is. Ook met veranderingen in het ontwerp kan er geen ontwerp gemaakt worden welke past binnen het budget van € 65 miljoen. Partijen starten daarom gesprekken om de mogelijkheden over het vervolg van het project te verkennen.

Waarom wordt Knooppunt Raalte aangepakt?

De verbetering van Knooppunt Raalte moet zorgen voor een structurele verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming. Waar zowel auto-, trein-, landbouw-, fietsverkeer en voetgangers van profiteren.

Door Redactie